DESERT PLANET-EXTRA BALL(CD-STUPIDO TWINCD 115)

Lite udda grupp det här och det är lite udda saker som behandlas här också eftersom det är låtar från USB-stickor, olika mixer och lite sold-out saker. Deras synthiga musik är riktigt bra och man blir glad av den på något trevligt sätt. Ingen sång är det men deras flipperspelsliknande musik tilltalar mig ändå på något sätt…men 19 låtar blir kanske lite mycket. 2/2-2011

*****

DESERT PLANET-EXTRA BALL(CD-STUPIDO TWINCD 115)

A little bit odd group this one and here it is some odd things too whcih is treated here because it´s songs from USB-sticks, different mixes and some sold-out songs. Their synthy mnusic is really good and you become happy of it in some way. No vocals is it but their pinballsstyled music is something for me in some way…but 19 songs is maybe too much. 2/2-2011