DESCENDING CHAOS-DESCENDING CHAOS(CD-/TRIADA)

En svensk grupp som jag aldrig hört namnet på damp ner i mitt paket från Triada…Deathmetalliknande grupper från Sverige brukar ju hålla hög klass och det gör denna grupp med för här handlar det om en ganska snabb typ av metal och det är helt klart intressant och med en sångare som verkligen skriker ut sin ångest så lyckas de ändå hålla melodier och liknande på plats. För det är ju ofta det som sådana här grupper lyckas så bra med i allt det hårda. Att ha bra melodier alltså och det är ju svårt för många att förstå att så är fallet att den här typen av grupper faktiskt kan vara melodiska. Descending Chaos är en grupp som jag kan tänka mig att se och höra mer av och det känns som om man rensar ut hjärnan lite när man lyssnar på dem. 18/10-2014

*******

DESCENDING CHAOS-DESCENDING CHAOS(CD-/TRIADA)

A Swedish group that I never heard the name of tumbled down in my package from Triada ... Death Metal Similar groups from Sweden usually supposed to keep the high class and it makes this group because this is a fairly quick type of metal and it is certainly interesting and with a singer that really screams out her anguish they manage to still keep the melodies and the like on the site. Because that's often what these kinds of groups do so well in all that hard. To have good melodies and therefore it's difficult for many to understand that this is the case that these types of groups can actually be melodic. Descending Chaos is a group I can think of to see and hear more and it feels as if it clears out the brain a bit when you listen to them. 18/10-2014