DESCENDENTS-COOL TO BE YOU(CD-FAT WRECK FAT 672-2) Denna skiva tog ett tag att få ut eftersom den är inspelad för två år sedan. Det är samma gamla klassiska All/Descendents sound som bara de kan få till. Men i Nothing with you så låter det lite annorlunda tycker jag och då menar jag på ett positivt sätt.  I Merican låter det nästan som om Bad religion har gjort något nytt.Men det stora plusset går till deras melodier och känsla av att göra snygg och nästan vacker punkmusik med ett ganska lugnt tempo. Tyvärr går tiden fort när man har trevligt och de 14 låtarna bara flyger iväg för mig och denna stund måste upplevas igen så därför sätter jag på detta igen.(ÅTTA) 6/4-04

DESCENDENTS-COOL TO BE YOU(CD-FAT WRECK FAT 672-2) This record took a time to get out because it´s recorded two years ago. It´s the same old classical All/Descendents sound which only they can get. But in Nothing with you they sound a little bit different in some way and then I mean in a positive way. And in Merican it sounds like Nad religion have done something new. But the big plus goes to their melodies and their feeling to do nice and almost beautiful punkmusic with a really calm tempo. Unfortunaly the times goes fast when you have a nice time and the 14 songs only flies away for me and this time must be redone so I put on the record again.(EIGHT) 6/4-04

DESCENDENTS-MERICAN(CD-SINGEL FAT WRECK FAT 671-2) Det känns som om Descendents har ändrat stil lite grand och lyssnat lite på mer tuff musik än förut. I alla fall känns det så i några strofer av Nothing With You som inleder denna EP. Men självklart har de inte tappat sitt genuina sound som bara de och deras systergrupp All kan ha. Det vimlar av melodier och annat gott och det verkar som om de har kul ihop när de gör musik. Chad Price är med och körar i bakgrunden. Titellåten har spår av Bad religion och det är inte så lite den har det heller. Riktigt bra. Två låtar som inte kommer med på nya CD:n får vi också och de är inte utfyllnad.(ÅTTA) 23/1-04

DESCENDENTS-MERICAN(CD-SINGEL FAT WRECK FAT 671-2) It feels like if Descendents have changed style a little and they have listened to more tough music than before. It feels so in some places in Nothing with you which is first on this EP. But of course haven´t they lost their genuine sound as only they and their sistergroup can have. It´s a lot of melodies and other good things and it seems like they have fun when they do music. Chad Price is on this record and sing in the background. The titletrack have traces of Bad Religion and that´s not so little it have that. Really good. Two songs which isn´t come on the new CD here too and they´re not bad.(EIGHT) 23/1-04