DESBRAVA-A CICADE PULSA(CD)

Jag tror att gruppen kommer från Brasilien och då brukar det vara välspelad musik och det är det denna gång också. Jag tycker mig höra en hel del influenser från en grupp som red Hot Chili Peppers känns det som och det gör inget eftersom denna grupp sjunger på sitt hemspråk så blir det verkligen inget plagiat. Precis som RHCP så kan man höra små punk/hc influenser någonstans i bakgrunden i deras annars ganska så hårda musik och det är mycket hedervärt tycker jag. Det är både lugna partier och ganska hårda partier i deras musik och jag uppskattar verkligen att de försöker att spela riktigt bra musik. Skulle bara vilja veta vad de sjunger om! 8/9-2015

*******

DESBRAVA-A CICADE PULSA(CD)

I think the group comes from Brazil and then it tends to be well played music and that's it this time too. I think I hear a lot of influences from a group Red Hot Chili Peppers feels like and it does not matter because this group sings in their home language so it will truly be no plagiarism. Just like RHCP, you can hear the little punk / hc influences somewhere in the background in their otherwise quite so harsh music and it is very honorable, I think. There are both calmer sections and quite hard parts in their music and I really appreciate that they are trying to play really good music. Would just like to know what they are singing about! 8/9-2015