DESACATO CIVIL-HUMANO MERCADORIA(MINI-CD)

Brasiliansk musik har ju blivit vardagsmat i mitt hem det senaste och detta är en grupp jag aldrig hört innan.   Detta är en skiva som är fylld av lite metallisk hardcore men det stora fokus ligger på snabbheten i musiken.  De sjunger på portugisiska och det gillar jag ju för de låter verkligen förbannad enär de sjunger på sitt eget språk. De har säkert all rätt att vara förbannade för jag kan tänka mig att det finns en hel del orättvisor i Brasilien. Sex låtar på skivan som ger mig hopp om framtiden och det är kul att se och höra nya band som jag aldrig hört varenda dag egentligen. 7/3-2015

*******

DESACATO CIVIL-HUMANO MERCADORIA(MINI-CD)

Brazilian music've become commonplace in my home the past and this is a group I'd never heard before. This is an album that is filled with little metallic hardcore but the major focus is on the speed of the music. They sing in Portuguese and I like that after all of them sound really pissed since they sing in their own language. They certainly have every right to be pissed off I can imagine that there are a lot of injustice in Brazil. Six songs on the album that gives me hope for the future and it's fun to see and hear new bands I've never heard every day really. 7/3-2015