DEPRESSIVE ART-BYE BYE DEAR EVERYTHING(CD-WONDERLAND RECORDS WONDERD06/SKIVA) 6 personer med utseende som påminner mig om Soundtrack of Our lives och det är väl inte en helt fel beskrivning men ett annat band som jag tycker att de påminner om är ju Damned när de började att spela lite mer poporienterad musik. I How to Breathe har de ett sound med munspel som är väldigt tät och jag kan tänka mig att grupper som influerat gruppen är SOOL, New York Dolls, Mando Diao, Damned, Doors osv och då kan ni kanske tänka er ungefär hur de låter kanske.  Jag tror att denna grupp får sitt definitiva genombrott i år och skulle de vara ute som förband till SOOL tror jag det löser sig.(SJU) 9/2-07

DEPRESSIVE ART-BYE BYE DEAR EVERYTHING(CD-WONDERLAND RECORDS WONDERD06/SKIVA) 6 persons with a look which reminds me about Soundtrack of our lives and that´s not a totally wrong description but another band which I think they sound a little like is Damned when they started to play more poporiented music. In How to Breathe they have a sound with an harmonica  which is very tight and I can imagine that groups which have influences the group is SOOL, New York Dolls, Mando Diao, Damned, Doors and so on and then you maybe can imagine how they sounds like maybe. I think that this groups definitive breatkthrough comes this year and if they´re a support act to SOOL I think that´s the solution-(SEVEN) 9/2-07