DEPRESI DEMON-MANEKIN(CD)

Mer asiatisk musik och även denna gång ett tremannaband. De sjunger på sitt hemspråk även på denna skiva och det tycker jag är trevligt. Asiater de kan de med och Depresi Demon spelar en typ av ganska snäll metal och jag har lite svårt att beskriva den fullt ut. Jag menar inte att det är mesigt på något vis men det finns kanske mer grunge i deras musik än att det ren och skär metal eller någon annan musik stil. Jag kan tänka mig att Nirvana och en hel del av de andra grunge-banden har påverkat dessa killar till att göra vad de gör…Det håller ganska hög klass tycker jag och att banden skulle ligga långt efter(för det tror jag många i västvärlden tror) är helt fel. Här finns riktigt bra musiker med god musiksmak och det visar gruppen prov på här. 21/1-2015

******

DEPRESI DEMON-MANEKIN(CD)

More Asian music and this time a three-man band. They sing in their native language even on this album and I think this is nice. Asians they can also and Depresi Demon plays a kind of quite kind metal and I have a little hard to describe it fully. I do not mean that it is wimpy somehow but there are perhaps more grunge in their music than the pure metal or any other musical style. I can imagine that Nirvana and a lot of the other grunge bands have influenced these guys to do what they do ... It keeps pretty high class, I think, and that the bands would be far behind (for I think many in the West believe ) is completely wrong. This is really good musicians with good taste in music and it shows the group sample here. 21/1-2015