DEPARTMENT S-45 REVOLUTIONS SINGLES 1980-2017(CD-WESTWORLD RECORDINGS)

 

Detta är en grupp som jag nästan helt missade på den tiden de började. Har ju hört den senaste skivan med dem och blev lite imponerad. Här är det en samling låtar och Is Vic There är väl en av de kändare låtarna de gjort.  Inledningsvis tycker jag mig höra en del tidiga punkstänk tillsammans med musik av den sort som Killing Joke, Bauhaus, Magazine och Joy Divison gjorde och det är kanske inte punk men det är en ”avart” av det och det är riktigt bra musik och jag kan inte förstå att jag missade denna grupp förr i tiden. Jag gillar ju denna typ av gotisk punk/new wave och Department S spelade inte den typ av musik som jag trodde. Skulle det skulle vara lite snällare pop som var grejen och lite mer indiestuk men detta är bra! 12/9-2017


*******

DEPARTMENT S-45 REVOLUTIONS SINGLES 1980-2017(CD-WESTWORLD RECORDINGS)

This is a group I almost missed at the time they started. Have heard the latest album with them and got a bit impressed. Here is a collection of songs and Is Vic There is probably one of the most famous songs they've made. Initially I think of some early punk splashes along with music of the kind that Killing Joke, Bauhaus, Magazine and Joy Divison did and maybe it's not punk but it's a "style" of it and it's really good music and I can not understand that I missed this group in the past. I like this kind of gothic punk / new wave and Department S did not play the kind of music I thought. I thought it should be a little nicer pop that was the thing and a little more indiestyle but this is good! 12/9-2017

DEPARTMENT S-WHEN ALL IS SAID AND DONE(CD-WESTWORLD)

 

Detta är en skiva med den gamla gruppen Department S och jag har aldrig lyssnat på dem tidigare men det ångrar jag nästan nu. Jag tänker lite på grupper som Joy Division, Stranglers och den typen av lite mer postpunk och till och med en touch av Damneds psykedeliska period, helst då i inledningslåten som är riktigt fräck! Jag gillar soundet som är väldigt tätt på något vis och det finns en spelglädje i detta som jag verkligen gillar och det känns som om de har väntat länge på att få släppa denna skiva. Det är klart att jag skulle ha kallat detta för new wave om den kommit 1982 men nu tycker jag nog att jag kan säga att det är en riktigt bra rockskiva och för fans av de nämnda banden och lite distad gitarr har ingen dött av! 27/4-2016


*******

DEPARTMENT S-WHEN ALL IS SAID AND DONE(CD-WESTWORLD)

This is a disc with the old group Department S and I have never listened to them before, but I almost regret that now. I think a little about groups like Joy Division, Stranglers and that kind of a little more post-punk and even a touch of Damneds psychedelic period of time in the initial song that is really cool! I like the sound that is very close in any way and there is a joy in that which I really like and it feels like they have waited long to release this album. It is clear that I would have called this the new wave of the come in 1982, but now I think enough that I can say that it is a really good rock album, and for fans of the aforementioned bands and slightly distorted guitar has noone died of! 27/4-2016