DENY-CHORNOBYL-SPLIT(SINGEL-FLYKTSODA #41)

 

Deny är först ut med sina tre låtar och de fortsätter sin väl inslagna väg med snabb kängpunk fast med bra melodier och texter som hörs. Man vill bara höra mer och mer av Deny när man hör dem och jag älskar verkligen deras snabba music. D.B.D har ett tidigt Discharge-sound fast på ett nyanserat sätt. Måste höras för att förstå. Chornobyl har jag aldrig hört men de har låttitlar på svenska engelska och franska men sjunger på svenska och deras hatlåt till Alexander Bard, Army of haters är en suverän uppvisning i snabbspolad hardcore av bästa svenska märke. La Belle epoque är väl en ingen uppvisning i glädjeämnen men en riktigt bra och rå låt...och kort. Samhällsbärande klassen är en svidande politisk sanning och båda grupperna är riktigt bra och intressanta. tack Flyktsoda och ni andra för denna....10/3-2021


*********

DENY-CHORNOBYL-SPLIT(SINGEL-FLYKTSODA #41)

Deny is first out with his three songs and they continue their well-established path with fast crust punk but with good melodies and lyrics that are heard. You just want to hear more and more of Deny when you hear them and I really love their fast music. D.B.D has an early Discharge sound though in a nuanced way. Must be heard to understand. I have never heard Chornobyl but they have song titles in Swedish English and French but sing in Swedish and their hate song to Alexander Bard, Army of haters is a great show in fast-paced hardcore of the best Swedish brand. La Belle epoque is well no show in joys but a really good and raw song ... and short. Samhällsbärande klassen  is a scathing political truth and both groups are really good and interesting. thank you Flyktsoda and you others for this .... 10/3-2021

DENY-/BÖSET-SPLIT(SINGEL-FLYKTSODA 38)

 

Bra korta texter är vad som kännetecknar båda banden. Deny sjunger ju på engelska och Böset på svenska. Jag föredrar ju svenska texter men Deny är ju ett av Sveriges bästa hardcoreband så de är lätta att förlåta. Jag börjar med Denys tre engelska låtar och först ut är The Harder you fall och den handlar om det den heter ;-). Bra tempo och en gitarr som jag älskar. Indifference handlar om rasism och andra ondheter i världen,  utslitna ämnen? Tyvärr går de inte ur tiden och denna snabba låt ger mig hopp. Som en blandning av Discharge och rejäl punkrock.  Sista låten med Deny är Fight back och med en kort text kan man säga det mesta. Deny blir bara bättre och bättre. Bösets sida börjar med Ett smutsigt spel som är en känga till det orättvisa livet som många lever. Go inledning med gubben som pratar. Fan vilken energi de har och jag får av låten. Tänker lite på när Anticimex sjöng på svenska....så bra. Piss i huvvet vet jag inte riktigt vem den handlar om men de låter arga och deras musik är så underbart distad. Sista låten behöver väl inte förklaras utan Krossa fascismen säger väl det mesta. Att vi aldrig lär oss av historien...förresten en underbart snabb och go låt i sann hardcoreanda på svenska. Flyktsoda har gjort det igen…..Givet köp!  9/10-2020


********

DENY-/BÖSET-SPLIT(SINGEL-FLYKTSODA 38)

Good short lyrics are what characterize both bands. Deny sings in English and Böset in Swedish. I prefer Swedish lyrics but Deny is one of Sweden's best hardcore bands so they are easy to forgive. I start with Deny's three English songs and first out is The Harder you fall and it's about what it's called ;-). Good tempo and a guitar that I love. Indifference is about racism and other evils in the world, worn out topics? Unfortunately, they do not run out of time and this fast song gives me hope. As a mix of Discharge and real punk rock. The last song with Deny is Fight back and with a short text you can say most things. Deny just gets better and better. The side of Böset begins with Ett smutsigt spel that is a boot to the unjust life that many live. Cool introduction with the old man talking. Damn what energy they have and I get from the song. Thinking a bit about when Anticimex sang in Swedish .... so good. Piss I huvvet I do not really know who it is about but they sound angry and their music is so wonderfully distorted. The last song does not need to be explained, but Krossa fascismen says it all. That we never learn from history ... by the way a wonderfully fast and good song in true hardcore spirit in Swedish. Flyktsoda has done it again… ..Given purchase! 9 / 10-2020

DENY-DYSTOPIA(LP-FLYKTSODA 29)

 

I vacker oxblodsfärgad vinyl kommer Denys debut-LP och det är inte vilken debut som helst.  Herregud vad bra det är och skivan seglar redan upp som årets svenska hardcoreskiva redan nu. Tänk er Anti-cimex med ett bättre ljud för att få er att förstå som inte hört gruppen alls ungefär hur det låter. Så förbannat bra och förbannad musik var det länge sedan jag hörde. Jag tränar till skivan och det är en perfekt skiva att träna till.  Ger så mycket energi att göra de jobbiga övningarna De har till och med vågat att använda en helig titel som Discharge skapade i kängkretsar på en av sina låtar och det är Never again. Fortsätter Flyktsoda att ge ut sådana här bra skivor blir de snart bäst av alla i denna genre. Köper ni inte skivan är ni dumma i huvudet och det är mest synd om er isåfall. Fräckt också med folksångerna som kommer in i ljudbilden ibland  10/1-2020


*********

DENY-DYSTOPIA(LP-FLYKTSODA 29)

In beautiful oxblood vinyl comes Deny's debut LP and it's not any debut as everybody else. My God what a good it is and the record is already sailing up as this year's Swedish hardcore record already. Imagine your Anti-cimex with a better sound to make you understand who have not heard the group at all about how it sounds. So damn good and angry music it's been a long time since I heard. I exercise to the record and it is a perfect record to work out to. Gives so much energy to do the hard exercises. They have even dared to use a sacred title that Discharge created in crustcircles on one of their songs and that is Never again. If Flyktsoda continues to publish such good albums, they will soon be the best of all in this genre. If you do not buy the record you are stupid in the head and it is most a pity for yourself. Also cool with the folk singers that come into the sound sometimes 10/1-2020

DENY-PARASITE PARADISE(SINGEL/CD-RED TRUTH RECORDS RTR-CD-013)

 

Lite förvirrat det här. Fick två versioner av denna skiva. På vinylen är det 8 låtar varav en You feed my hate skiljer sig från den på CD:n för här finns deras gamla sångerska Emma med….och på CD´n finns Fight Back med som extralåt så det är kul och viktigt att ha båda två skivorna. Det känns riktigt fräscht att lyssna på Deny för deras riktigt tuffa musik som kommer ut ur mina högtalare ger mig kraft på något sätt för den här typen av hardcore i sann anarchopunkanda är musik som jag verkligen gillar. De har säkert lyssnat på en hel del engelska och framförallt svenska crustband men ändå har de lyckats få till ett sound som faktiskt är ganska eget. På vinylsingeln är ju som sagt Emma med och det är alltid lite bra att bryta av med lite kvinnlig sång i så pass hård musik som Deny spelar. Jag blev mer än positivt överraskad av bandet måste jag säga och det finns hopp om framtiden för crustpunk i Sverige. Finns inget att tveka om utan här är det bara att beställa skivan/skivorna. 19/12-2018


********

DENY-PARASITE PARADISE(SINGEL/CD-RED TRUTH RECORDS RTR-CD-013)

A little confused this one. Got two versions of this disc. On the vinyl there are 8 songs of which one You feed my hate differs from the one on the CD because here is their old singer Emma with and sings ... .and on the CD's, Fight Back is as an extrasong so it's fun and important to have both two records. It feels really fresh to listen to Deny for their really tough music coming out of my speakers giving me some power for this kind of hardcore in true anarchopunkspirit is music that I really like. They have probably listened to a lot of English and, above all, Swedish crustbands, yet they have managed to get a sound that is actually quite own sound. As in the vinyl singles, Emma is with, and it's always a good time to break a little female song in as hard music as Deny plays. I became more than pleasantly surprised by the band I have to say and there is hope for the future of crustpunk in Sweden. There is nothing to hesitate about without just ordering the recordrecords. 19/12-2018