DEN ALLVETANDE PELIKANEN-17 STYCKEN(CD-PELIKAN 2010

Kul att få skriva om ett lokalt band någon gång och denna gång är det Den allvetande Pelikanen som faktiskt har gjort en riktigt CD-skiva och ingen bränd dito. Gruppen är väl inte känd som den mest allvarsamma men de 17 låtarna visar prov på lite olika musikstilar och textstilar. Inledande Här är det jag som är gud får mig att tänka på Gunnar Danielsson och det är väl ett gott betyg. På den vägen är det och det är bra melodier och texter som passar ypperligt in på musiken på något sätt. Humor utan att någon gång bli löjligt på något sätt. Musikaliskt vet jag inte vad jag skall kalla det och att sätta de i ett speciellt fack är omöjligt. 11/4-2012

*******

DEN ALLVETANDE PELIKANEN-17 STYCKEN(CD-PELIKAN 2010)

It´s fun to write about a local band and this time it´s Den Allvetande Pelikanen which actually have done a real CD-record and not a burned one. The group isn´t wellknown to be the most serious group but the 17 songs shows us different musicstyles and lyricstyles. The introducing Här är det jag som är gud makes me think about Gunnar Danielsson and that´s a high grade. In that way it is and it´s good melodies and lyrics which is suits into the music in some way.  It´s humour without being silly anytime. Musically I don´t actually know and to put them in a special style that´s impossible. 11/4-2012