DEMONIZED(CD-OSMOSE PRODUCTIONS OPCD 150) Vilka galningar men man är ju ganska van när det kommer skivor från Osmose att det handlar om musik som är extrem. Snabb death metal som spelas av tre människor men det låter som om det vore ett trettiotal. De 9 låtarna riktigt hugger i mitt hjärta och jag får nästan magsmärtor efter alla slag de utdelar. Det går inte att lyssna mer än en gång på detta i rad för då skulle man nog spy av trötthet men att rensa hjärnan ibland är perfekt.(SEX) 24/10-03

DEMONIZED(CD-OSMOSE PRODUCTIONS OPCD 150) What maniacs this is but I´m really used when it´s coming records from Osmose that is music like this which is very extreme. Fast death metal which are being played by three persons but it sounds like it´s thirty. The 9 songs really are stabbed into my heart and I almost got stomachpains after all the hits they give me there. You can´t listen to this many times in a row because then I surely will throw up.  But to cleanse my brain sometimes ,then it´s OK.(SIX) 24/10-03