DEMIAN, LARS-VÄLKOMMEN HIT(CD-DEMIAN ONE CD 102) Äntligen skulle jag vilja säga. Vadå kanske ni undrar,  jo en ny CD med Lars Demian. Här behandlar han udda ämnen och allvarliga ämnen som vanligt men han är ganska politisk i titellåten där han tar upp hur invandrare behandlas i Sverige, i Expressen förljugen journalistik och att man kanske borde vara bög i Bättre att va bög, även de som åker till Asien för sig en känga. Musikaliskt är det kanske inga överraskningar och Demians cirkusliknande musik eller vad man skall kalla den fortsätter i samma stil och inget gammalt fans kommer att bli besviken. Efter några lyssningar skulle jag nästan vilja säga att detta är den bästa skivan Lars har gjort…..(NIO) 10/8-07

DEMIAN, LARS-VÄLKOMMEN HIT(CD-DEMIAN ONE CD 102) Finally I want to say. What you maybe wonder, yeah a new CD with Lars Demian. Here he siongs about odd things and serious matters as usual but this time he´s a little bit political in the titletrack there ha sings about how we take foreigners to our country and what we do with them and how they´re treated here. In Expressen he sings about liarjournalism and that you maybe should have been a queer in Bättre att va bög, even the ones who goes to Asia get some shit here. Musically ther´s no surprises and Demians cirkussimilar music or what to call it continues in the same style and no old fans would be disappointed. After som listening I almost want to say that this is the best record he have done…(NINE) 10/8-07

LARS DEMIAN-ÄNNU MERA JAG(CD-BMG RECORDS ONECD101) En del jämför Lars med Lars Berghagen och det kanske är rätt ibland men Lars Demian har så mycket mer att ge. Och hans texter är så bra så att bara de är värda att läsa/lyssna på varje dag, lyssna på texter som H & M, Pank, Det manliga beteendet och Konungens skål. På denna skiva finns det inga nya låtar men en bonuslåt från en singel från 1990 blir det i alla fall. Jul hos Frälsningsarmen och det är en riktig kultlåt. Har ni inget med Lars Demian innan så är detta det perfekta köpet för de har verkligen lyckats få till de låtarna som jag gillar mest med denna gubben. Men inga låtar från coverplattan Favoriter i dur och moll, lite synd kanske men denna skiva kanske bara skulle vara Demians egna låtar. Intressantare grabb än Lars Demian finns kanske inte i dagens musiksverige.(ÅTTA) 18/9-03

LARS DEMIAN-ÄNNU MERA JAG(CD-BMG RECORDS ONECD101) Some people compare Lars with Lars Berghagen and that´s maybe right sometimes but Lars Demian have so much more to give. And his lyrics is really good so they´re worth to read/listen to every day, listen to lyrics like H & M, Pank, Det manliga beteendet and Konungens skål. On this record there´s no new songs but it´s a bonussong from 1990 and a single called Jul hos Frälsningsarmen which is a really cultclassic already.  Don´t you have anything with Demian before so is this the perfect buy for you because they have really take the songs that I like the most from his records. But no songs from the coverrecord Favoriter I Dur och moll, a little bit a shame but it was surely so that Lars only wanted to have his own songs on this record. More interesting guy than Lars Demian is hard to find in musicsweden.(EIGHT) 18/9-03