DEMERIT-BASTARDS OF THE NATION(CD-MAYBE MARS MAYBE 6.2)

Den här skivan damp ner från Danmark men det var en kinesisk grupp som dök upp i spelaren.  Deras musik måste väl kallas på krock och efter den långa inledningen så kan vi nog enas om att det är punk för det lät mer som en metallinledning där. Men det finns ingredienser av metal i deras musik men det som slår mig mest är att de har väldigt mycket melodier i sin musik och helst då gitarristen får till melodier som inte riktigt resten av gruppen har och det gör att musiken faktiskt blir ganska egen. Snabbt går det och jag tror säkert att ni som gillar både GBH och på samma gång viss powermetal kan få sitt lystmäte här och det kanske är bara jag som hör musiken på det viset men det är så det känns för mig i alla fall. Demerit är en spännande grupp med många olika grepp och det är svårt att helt få grepp om gruppen. Men det är en välkommen grupp som kommer till mig på detta vis Helst när det blir oiliknande music med goa körer så kapitulerar jag.. 10/8-2015

*******

DEMERIT-BASTARDS OF THE NATION(CD-MAYBE MARS MAYBE 6.2)

This disc tumbled down from Denmark but it was a Chinese group that showed up in the player. Their music must be well known in the crash and after the long intro so we can probably agree that it is the punk that sounded more like a metal introductory section. But there are ingredients of the metal in their music, but what strikes me most is that they have a lot of melodies in their music and time when the guitarist gets to songs that do not really rest of the group and it makes the music actually becomes quite own. Quickly go there and I'm sure that you, like both GBH and at the same time some power metal can get their fill here, and maybe it's just me who hear the music in that way but that's how it feels for me anyway. Demerit is an exciting group with many different grips and it is difficult to fully grasp the group. But it is a welcome group that comes to me in this way, preferably, when it becomes oisimilar music with good choirs so capitulates I .. 10/8-2015