DE LINDOWS-NIE WSZYSTKO ZTOTO(CD-LOU & ROCKED BOYS LOU 248)

 

Jag har för mig att De Lindows spelade ska musik på en annan skiva som jag hade fått innan. Men här är det ren punk som vi får lyssna till…i alla fall inledningsvis och allt detta med polska texter. Det är en ganska poppig punk som är lätt att sjunga med i trots att man inte fattar någonting om vad de sjunger om. Men det gör inget för jag skrålar med som bara den. Men visst får vi lite skatakter redan i andra låten Podzemny front och då blir jag riktigt glad. Men det är punken som får spela huvudrollen i låtarna och det gillar jag också. Finns inte mycket att tveka om när det gäller att ni kommer att gilla skivan för gillar ni punk med lite rytmiska inslag så är De Lindows gruppen för er. Det enda kruxet tycker säkert en del är att de sjunger på polska men jag älskar när punkgrupper sjunger på sitt eget språk för det känns mer äkta då. 17/12-2019 


********

DE LINDOWS-NIE WSZYSTKO ZTOTO(CD-LOU & ROCKED BOYS LOU 248)

I imagine that De Lindows was playing skamusic on another record that I had received before. But here is the pure punk that we get to listen to ... at least initially and all this with Polish lyrics. It's a pretty poppy punk that is easy to sing along with, although you don't understand anything about what they're singing about. But it doesn't matter because I just sing along with it. But of course we get some ska already in the second song Podzemny front and then I get really happy. But it's the punk who gets to play the lead in the songs and I like that too. If there is not much to doubt about if you will like the record, do you like punk with a little rhythmic elements, then the De Lindows group is for you. The only crux probably thinks someone surely is that they sing in Polish, but I love when punk groups sing in their own language because it feels more authentic then. 17/12-2019

DE LINDOWS-MAMY TYLKO SIEVIE(MINI- CD)

 

Denna 6 låtars skiva kom ut 2017 tror jag och det är liksom sina föregångare och skivor efter en musikalisk upplevelse. Snabbspelad punkrock i Trzymaj mnie za reke och jag gillar verkligen vad jag hör och det känns som om de verkligen menar vad de sjunger om. Inte mycket ska inledningsvis och jag kan sakna den lit eftersom de är väldigt bra på den typen av musik när de gör den. Men det handlar mest om snabbspelad punk på denna skiva och jag älskar det också. Finns inte mycket tveka på utan detta är ett givet köp för en ”riktig” punkare för jag tycker man ska stödja scenen så mycket man kan och De Lindows är verkligen värda att stödja så varför inte låta er uppslukas av deras snabba punk på polska. 17/12-2019


********

DE LINDOWS-MAMY TYLKO SIEVIE(MINI- CD)

This 6 track record came out 2017 I think and it is like it´s predecessors and discs after is a musical experience. Quick play punk rock in Trzymaj mnie za reke and I really like what I hear and it feels like they really mean what they are singing about. Not much ska in the beginning  and I can miss it because they are very good at that type of music when they do it. But it's mostly about fast-playing punk on this record and I love it too. There is not much doubt but this is a given purchase for a "real" punk because I think you should support the scene as much as you can and De Lindows is really worth supporting so why not let yourself be swallowed up by their fast punk in Polish. 17/12-2019

DE LINDOWS-100 MIL NA SEKUNDE(CD-PASAZER )

Jag minns ju när polsk punkmusik var förbjuden och när jag fick tag på Dezerters underbara singel Spytaj Militanta en gång i tiden. Det kändes så exotiskt på den tiden men numera är det ju vanligare med rock/punk från Polen. Jag får en mycket trevlig känsla med en gång när jag sätter på skivan för deras blåssektion sätter igång något i mig som jag inte kan förklara. Musiken är ganska snabb och polsksjungen och bara det gör att det blir intressant. Skapunk är det i alla fall och mycket habil sådan. Mycket melodier och bra sång av Marcin och Efka som växelsjunger i låtarna. Jag vet inte riktigt vad texterna handlar om men det känns som om de är viktiga. 13/2-09

*******
DE LINDOWS-100 MIL NA SEKUNDE(CD-PASAZER )

I remember when polish punkmusic was forbidden and when I get a hold of Dezerters wonderful single Spytaj Militanta once upon a time. It fels exotic in some way but nowadays it´s more ususal with rock/punk from Poland. I get a really nice feeling at once when I put on the record because their hornsection is making me mad in some way I can´t explain. The music is rather fast and polishsinged and that makes it even more interesting. Skapunk is it anyway and very habile music. Much melodies and good vocals by Marcin and Efka which is singing some tunes each in the songs. I don´t really know what their lyrics is about but it feels like if they´re important. 13/2-09