DEKADANCE-IDENTFIED(CD-URBAN FALLOUT RECORDS)

Efter vad jag förstår så är detta Russ Crimewave på gitarr tillsammans med Decadent Fews Kaya på sång. Bara att börja akustiskt med X-Ray Spexs Identity är ju helt underbart. Annars är det låtar av Youth in Asia och Decadent Few som görs på ett akustiskt sätt och man hör att punklåtar alltid är bra melodier och det hör man ju ännu bättre när de spelas akustiskt. Det finns en jävla attityd i detta fast det bara är gitarr och sång och man får självklart en TV Smith-känsla i låtarna och det ser jag bara som positivt. Så helt klart en skiva för alla punkare som känner sig lite trötta efter allt pogande och bara vill njuta av bra akustisk punkmusik. 10/9-2014

*******

DEKADANCE-IDENTFIED(CD-URBAN FALLOUT RECORDS)

From what I understand, this is Russ Crimewave on guitar along with Decadent Fews Kaya on vocals .Only to begin acoustically with X-Ray Spexs Identity is quite wonderful. Otherwise, it's songs of Youth in Asia and Decadent Few made ​​on an acoustic way and you hear that punk songs are always good melodies and hear me even better when played acoustically. There's a fucking attitude in this fixed it's just guitar and vocals and you get of course a TV Smith-feeling in the songs and that I see just as positive. So clearly a disc for all punks who feel a little tired after all poging and just want to enjoy good acoustic punk music. 10/9-2014