DEIEDRA-GUSIKI BOTILA BAT(CD)

En baskisk grupp som spelar keltisk folkmusik. Kan det vara något? Jo, absolut och jag tänker nästan på vår egna folkpunkgrupp som sjöng på svenska Wild Rover. På denna skiva finns faktiskt gamla Wild Rover med men då är det låten vi snackar om. Annars är det hemspråket som gäller och det är lite kul i de här fem låtarna tycker jag att höra irländsk musik blandas upp med hemspråk på detta vis. Guiski Botila Bat är väl Whiskey in the Jar på deras språk och det låter riktigt fräckt tycker jag. Man blir glad av deras musik, det är helt klart i alla fall. 9/4-2015

*******

DEIEDRA-GUSIKI BOTILA BAT(CD)

A Basque group playing Celtic folk music. Could that be something? Yes, absolutely, and I think almost on our own folk punk group that sang in Swedish Wild Rover. On this disc is actually old Wild Rover but then it's the song we're talking about. Otherwise, it's home language applies and it is a little fun in these five songs I hear Irish music mixed with home language in this way. Guiski Botila Bat is well Whiskey in the Jar in their language and it sounds really cool, I think. You will be glad of their music, it is quite clear in all cases. 9/4-2015

DEIEDRA-USTEAK USTEL(CD-GORILLA)

8 låtar med baskisk irländsk folkrock är alltid trevligt. Inga nyheter här förutom att det är en väldigt trevlig form av musik som de spelar och jag blir alltid glad av sådan här musik. Man kan sjunga med utan att kunna texter, utan att kunna språket men det känns som om man vill stampa loss rejält när man hör dem. Man känner för att ta närmaste person under armen och dansa lite grand…runt runt runt…Men det kanske inte skulle se bra ut om man gjorde det när jag lyssnar på detta i hörlurar och då blir det kanske lite konstigt om jag skulle ta tag i någon och bara börja dansa. Men kolla in gruppen.,..ni kommer inte att bli besvikna. 9/4-2015

*******

DEIEDRA-USTEAK USTEL(CD-GORILLA)

8 songs with Basque Irish folk-rock is always nice. No news here except that it's a very nice kind of music they play and I am always glad of this kind of music. One can sing along without being able to texts, without knowing the language but it feels as if one wants to stomp off sharply when you hear them. You feel like taking the nearest person under his arm and dance a little ... round and round ... But it might not look good if you did it when I listen to it through headphones and then it might be a bit weird if I would grab anyone and just start dancing. But check out the group. .. You will not be disappointed. 9/4-2015