DEGRADEAD-THE MONSTER WITHIN(CD-METALVILLE MV0038/TRIADA)

En svensk grupp jag har hört väldigt lite av innan…nån samling tror jag endast att jag hört dem innan på. Här blandas både tufft, hårt med melodier, snygg sång och lite tuffare sång. Ni vet så som många metalband jobbar idag. Jag gillar ju den typen av metal och tycker att Degradead är en grupp som växer för varje lyssning….Kul att svensk musik är så bra som den är egentligen och jag anser nog att vi många gånger gör den bästa musiken och Degradead är ett exempel på att väldigt bra metall görs i Sverige. De 10 låtarna har ett sound som säkert gör många människor glada och den aggressiva stilen de har är i alla fall något som jag uppskattar. 11/10-2013

*******

DEGRADEAD-THE MONSTER WITHIN(CD-METALVILLE MV0038/TRIADA)

A Swedish group I have heard very little of before ... any collection maybe, I think only I heard them before on. Blending both tough, hard melodies, great vocals and a little rougher vocals. You know so many metal bands working today. I do like that kind of metal and think Degradead is a group that is growing by listening .... Glad that Swedish music is as good as it really is and I think enough that we often make the best music and Degradead is an example of that very good metal is made ​​in Sweden. The 10 songs have a sound that certainly makes many people happy, and the aggressive style they have is at least something that I appreciate. 11/10-2013