DEGRADACE-LAST SOUL(CD-PAPAGAJUV HLSATEL RECORDS PH 194)

Denna tjeckiska grupp blandar tjeckiska låtar med engelska låtar. Jag föredrar ju när tjeckiska grupper sjunger på sitt eget språk men det är ju bra att se och höra vad de sjunger om också. Musikaliskt är det inte punk som vi är vana att höra den utan det är ett sound som är lite hårdare och mer kompakt än vanlig punk. Jag får en känsla av att de bade har lyssnat på GBH och på Motörhead om man sager så. På samma gång har de lyssnat lite på poppigare punk och på detta sätt kokat ihop det till sin egen musik. Den snabbaste låten på skivan är väl Too Many only ones och är en kaskad av punkrock som jag verkligen gillar. Men jag håller nog fast vi att jag skulle vilja höra lite mer låtar på tjeckiska för det är där jag tycker de gör sig bäst och låter mest eget. Men en riktigt bra punkskiva är vad denna rutinerade grupp har gett oss och varför inte få in  lite nya band i din repertoar. 13/4-2022


*******

DEGRADACE-LAST SOUL(CD-PAPAGAJUV HLSATEL RECORDS PH 194)

This Czech group mixes Czech songs with English songs. I prefer when Czech groups sing on their own language but it's good to see and hear what they sing about as well. Musically, it's not punk as we're used to hearing it, it's a sound that's a little harder and more compact than regular punk. I get the feeling that the bade have listened to GBH and Motörhead if you say so. At the same time, they have listened a little to poppier punk and in this way cooked it into their own music. The fastest song on the record is probably Too Many only ones and is a cascade of punk rock that I really like. But I'm probably sticking to us that I'd like to hear a little more songs in Czech because that's where I think they do best and sound mostly their own. But a really good punk record is what this very well playing group has given us and why not get some new bands into your repertoire. 13/4-2022

DEGRADACE-B-SIDE BLIES(PHR RECORDS PH 194)

PHR fortsätter att leverera fantastiskt bra tjeckisk musik. Degradace är en grupp som har anammat tidig punk, lagt till det tjeckiska språket och kanske ett mer modernt sound i musiken och på detta sätt fått till denna underbara LP som sätter sig som en smäck hos mig. De lugnar ner tempot lite i Chtel Bych men det är bara bra och det låter fantastiskt proffsigt på samma gång som de verkligen har lyckats med att få till ett sound som låter sådär gott tidstypiskt på något sätt. Mycket attityd är det i alla fall i deras musik och det är punk i det lugnare slaget och ni förstår kanske att det inte är en råpunksskiva eller något sådant utan här handlar det om melodisk punkrock av bästa slag. Jag tror egentligen att detta kan passa många människor och har ni aldrig lyssnat på tjeckisk punk så är detta en bra inkörsport tycker jag. 26/6-2016


********

DEGRADACE-B-SIDE BLIES(PHR RECORDS PH 194)

PHR continues to deliver fantastic Czech music. Degradace is a group which have embraced early punk, added the Czech language and perhaps a more modern sound of the music, and in this way got to this wonderful LP, which sits like a glove to me. They calm down the pace a bit in Chtel Bych but it is just great and it sounds fantastic professional at the same time they have really managed to get a sound that sounds like that ample time typical in any way. Very much attitude is there anyway in their music and the punk in the quieter battle and you might understand that this isn´t a raw punk album or something like that, but this is about melodic punk of the best kind. I really believe that this may suit many people and you who have never listened to Czech punk, this is a good entry point, I think. 26/6-2016

DEGRADACE-HEROES ARE DEAD(CD)
Den här gruppen ser ut som om de föddes någon gång på sjuttiotalet. Som grupp alltså. De ser väldigt gammaldags ut och då på ett punkigt sätt. Jag fick för mig att de var spanska men de var tydligen tjeckiska. Musikaliskt är det punkrock mestadels i den gamla skolan men de kan få in lite metal som i NE! Till exempel. Men allt som oftast är det gammal god punkrock som vi får ta del av och det är härligt att höra. Jag tror exempelvis att ni som gillar både AC/DC och Ramones har något att hämta här och det kanske är deras problem, att de inte riktigt har bestämt sig för musikstil och jag tror att de kan förlora på det även om jag gillar båda de grupperna. 31/12-2014

*******

DEGRADACE-HEROES ARE DEAD(CD)

This group looks as if they were born sometime in the seventies. As a group, I mean. They look very old-fashioned and then in a punky way. I got me that they were Spanish but they were apparently Czech. Musically it's punk rock mostly in the old school but they can get into some metal as in NE! For example. But all too often it's good old punk rock that we may have access to and it's great to hear. I think for example that you who like both AC / DC and the Ramones have anything to download this and maybe it's their problem, they have not really decided musical style and I think they may lose out although I like both of those groups . 31/12-2014