DEFUELD-DEFUELD(CD-SHORTWAVE RECORDS VAX08001) Det här bandet är sedan tidigare känt för att de har spelat i Senegal och det kanske inte är ett så vanligt land för band av den hårda typen. Tuffa är dem och här finns influenser från många håll, Pain, Rammstein och även en del från nu-metalbanden tycker jag mig nog höra. Just därför låter de ganska osvenska(jo jag vet att Pain är svenska men ändå) Kan säkert ha sina chanser att spelas en hel del i radion framöver för det är ju en sådan hård musik som ändå har nyanser och melodier som har chansen på radio ibland. (SJU) 25/2-09

DEFUELD-DEFUELD(CD-SHORTWAVE RECORDS VAX08001) This band is as earlier known because of the fact that they have played in Senegal and that´s maybe not so ususal för a band of this hard type. Tough are they and here we have influences from many ways, Pain, Rammstein and also some form the nu-metal bands I think I can hear. And just because of that they sounds really unswedsih(yeah, I know that Pain is Swedish, but anyway) Can maybe get their chances to be played in the radio because it´s just this type of hard music which have some new things and melodies which have the chance on the radio.(SEVEN) 25/2-09