DEFLECTIME-PREPARING FOR PAIN(MINI-CD-EMINONA RECORDS) Fransk hardcore är inte så dum. 6 låtar med ganska skrikig hardcore men det förmedlas en hel del känslor i den här gruppens musik. De blandar mellan franska och engelska i sina texter och det är väl okej. Jag gillar att de har ett sound som är så pass tungt som det är och de vinner mycket på det. Tänk er tidiga Victoryband för att sätta er in i hur gruppen låter. Mer låtar skulle jag vilja ha…(SJU) 20/1-09

DEFLECTIME-PREPARING FOR PAIN(MINI-CD-EMINONA RECORDS) French hardcore isn´t so bad. 6 songs with a really shouty hardcore but it´s a lot of feelings in this groups music. They mix between French and English lyrics in their lyrics and that´s OK. I like that they have a sound which is so heavy as it is and they win a lot on that. Think about early Victorybands just to understand how it sounds and how the group is sounding. More songs I want to have also…(SEVEN) 20/1-09