DEF CON DOS-ARMAS PAL PUEBLO(LP-WARNER MUSIC)

Den här spanska gruppen har ett sound som verkligen är svårbeskrivbart eftersom de har många olika stilar. I en låt som Accion Mutante blir det nästan lite funkmetal eller något sådant och i några är det metal och ibland en och skär punkrock. Så ni förstår att det faktiskt är ganska svårt att riktigt veta hur man skall sätta in deras skiva, vilken genre tillhör de? Ganska ointressant egentligen för deras musik är bra oavsett vilken stil de spelar och jag förstår om de har en stor publik i Spanien. Tempot varierar mest hela tiden på skivan och det är kul att lyssna till de på grund av det även om det ibland känns som om man lyssnar på en samlingsskiva med oberoende musik från olika grupper från Spanien. 21/1-2015

*******

DEF CON DOS-ARMAS PAL PUEBLO(LP-WARNER MUSIC)

This Spanish group has a sound that is truly hard to describe offense as they have many different styles. In a song that Accion Mutante it almost becomes a little funk metal or some such, and in some it is the metal and sometimes one and pure punrkrock. So you see that it is actually quite difficult to really know how to put out their album, what genre they belong? Rather uninteresting really for their music is good no matter what style they play and I understand if they have a large audience in Spain. The tempo varies all the time on the disc and it's fun to listen to because of it even if it sometimes feels as if listening to a compilation album with independent music from different groups from Spain. 21/1-2015

DEF CON DOS-ESPANAES IDIOTA(CD-WARNER MUSIC 825646 476640)

Fräckt tycker jag att sådan här musik ligger på Warner även om det är det spanska Warner Music. För detta handlar om riktigt tuff musik sjungen på spanska, detta med ett säkert mycket omdiskuterat omslag där en pistol riktas in i munnen på en gasmask. Det känns väldigt politiskt hela grejen och här har man blandat hardcore, punk och metal på ett ypperligt sätt och till detta som sagt spanska texter som låter som om de är förbannade. Men det känns ändå som om melodierna finns där i massor och därför får vi en riktigt trevlig stund och jag tror faktiskt att många olika personer kan ta till sig deras hårda musik. Kanske inte den största popdiggaren men metalheads, punkare och hc-fans kommer säkert att springa benen av sig för att få tag på denna skivan. 1/12-2014

********

DEF CON DOS-ESPANAES IDIOTA(CD-WARNER MUSIC 825646 476640)

It´s cool , I think this kind of music is on the Warner although it is the Spanish Warner Music. For this is about really tough music sung in Spanish, this is a safe widely disputed covers with a gun is directed into the mouth of a gas mask. It feels very politically whole thing and this has been mixed hardcore, punk and metal in a great way and to this that said Spanish texts that sound as if they are angry. But it still feels as if the melodies are there in plenty and therefore we get a really nice time and I actually think that many different people can relate to their hard music. Maybe not the biggest popfans but metalheads, punks and HC fans will surely run the legs off to get hold of this disc. 1/12-2014

DEF CON DOS-20 ANOS CONTRA TODE PROMOSTICO(1CD 1DVD-WARNER MUSIC 825646 748372)

1 DVD och en CD på denna samling(det tror jag att det är i alla fall) DVD har 18 videolåtar och det är alltid kul att se musiken visuellt även om jag föredrar att lyssna på music på skiva och se gruppen live annars…. Det finns dokumentärer från Mexiko, Argentina och Colmbia på skivan också…De verkar ju ha gjort en hel del skivor . På denna skivan inleds det hela med en låt som får mig att tänka på både Clawfinger och Rage Agaianst the Machine…På den vägen är det och det finns en hel del influenser på denna skivan helt klart men det är tuffa grejor som inspirerar denna gruppen tror jag. Kolla in om ni vill ha spansksjungen musik som låter riktigt arg för de gör de verkligen och jag gillar att lyssna på musik som låter som detta. De låter inte som någon annan men ändå så finns det så mycket man känner igen på något sätt från rockhistorien i stort. 1/12-2014

********

DEF CON DOS-20 ANOS CONTRA TODE PROMOSTICO(1CD 1DVD-WARNER MUSIC 825646 748372)

1 DVD and a CD of this collection (I think it is anyway) DVD features 18 video songs and it's always fun to see the music visually although I prefer to listen to music on the disc and see the group live otherwise .... There are documentaries from Mexico, Argentina and Colmbia on the disc too ... They seems to have done a lot of discs. On this disc starts it all off with a song that makes me think of both Clawfinger and Rage Agaianst the Machine ... On the way it is and there are a lot of influences on this record clearly but it's tough stuff that inspires this group think i. Check this out if you want Spanish-sung music that sounds really angry because they do they really and I like to listen to music that sounds like this. They do not sound like anyone else, yet there is so much to recognize in any way from rock history in general. 1/12-2014