DEEP TORKEL AND HIS ROCK N ROLL STARS-PLAYING IT SAFE(LP-ERIK AXL SUND DT XXXI)

 

Deep Torkel från Stoodes tillsammans med en massa fint folk eller vad sägs om medlemmar från Dom Dummaste, Leathernun, Wasa Express mmm. Inledningsdagen Walk  with fire får mig att tänka på Twin Peaks med tanke på låttiteln men annars är det ju glamrock som är grejen på den låten. Han gör Cortex låt Freaks också och det kanske passar bra för det är säkert många som ser han som ett freak efter grupper som Stoodes, Susie Beats them all etc och han har väl aldrig varit den tillbakadragne personen precis. Barnkören på den låten är ju ett genidrag.  På den här skivan får vi flirtar med. Cortex, Mott the Hoople. Leathernun, Sisters of Mercy etc etc och listan kan göras lång men ungefär den musiken som många av oss punkare har växt upp med. Han gör det med kärlek till alla dessa band och skivan är en riktigt bra rock n rollskiva som ni borde kolla in med en gång för det vore tråkigt om inte mer upptäckte hans musik. För det är endast originallåtar gjorda av Deep Torkel och Sister Aron förutom Freaks av Cortex och en Martin Rössel gjord-låt som heter The Mark inside 20/2-2023


********

DEEP TORKEL AND HIS ROCK N ROLL STARS-PLAYING IT SAFE(LP-ERIK AXL SUND DT XXXI)

 

Deep Torkel from Stoodes together with a lot of nice people or how about members from Dom Dummaste, Leathernun, Wasa Express etc. The opening day Walk with fire makes me think of Twin Peaks given the song title but otherwise it's glam rock that's the thing on that song. He does Cortex song Freaks too and it might be a good fit because there are certainly many who see him as a freak after groups like Stoodes, Susie Beats them all etc and he has never been the reclusive person exactly. The children's choir on that song is a stroke of genius. On this record, we get flirts with. Cortex, Mott the Hoople. Leathernun, Sisters of Mercy etc etc and the list can be made long but about that music that many of us punks have grown up with. He does it with love for all these bands and the record is a really good rock n roll record that you should check out right away because it would be sad if not more discovered his music. Because there are only original songs made by Deep Torkel and Sister Aron besides Freaks by Cortex and a Martin Rössel made-song called The Mark inside 20/2-2023

DEEP TORKEL AND HIS SUZIE BEATS THEM ALL-DRUGS PARTY PUSSY &PAIN(LP-ERIK AXL SUND DT DTXXX2)

 

Lite roligt när det står i vilka grupper som de olika medlemmarna har varit med i så står det att Deep Torkel varit med i Stooges och inte Stoodes plus att det finns med gästartister som Johnny Thunders bland annat och det är ju lite udda eftersom han varit död ett tag. Men skivan då? Här är det mer ett Iggy-liknande sound och ni vet när han har det där lite tyngre soundet. Jag gillar verkligen Deep Torkel för han är rock n roll och punkare ut i fingerspetsarna. Detta är en riktigt tuff platta med mycket attityd och det kanske var en freudiansk felskrivning med Stooges. Medlemmarna kommer från grupper som Johnny Thunders Band, Bizex-B och Monaco Blues Band till exempel. Vinylen är guldfärgad och jag tror tyvärr inte att det blir en guldskiva annars för den här skivan även om jag tycker att alla punkrockdiggare borde köpa den. Men det kanske är svårt för en skiva som har PUSSY i namnet att bli en storsäljare men jag älskar soundet och attityden. 20/2-2023


********

DEEP TORKEL AND HIS SUZIE BEATS THEM ALL-DRUGS PARTY PUSSY &PAIN(LP-ERIK AXL SUND DT DTXXX2)

 

A bit funny when it says in which groups the different members have been in, it says that Deep Torkel has been in the Stooges and not Stoodes plus there are guest artists like Johnny Thunders among other things and it's a bit odd since he's been dead for a while. But what about the record?  Here it's more of an Iggy-like sound and you know when he has that slightly heavier sound. I really like Deep Torkel because he's rock n roll and punk at his fingertips. This is a really tough record with a lot of attitude and maybe it was a Freudian misspelling with the Stooges. The members come from groups like Johnny Thunders Band, Bizex-B and Monaco Blues Band for example. The vinyl is gold and I don't think it will be a gold record otherwise for this record although I think all punk rock fans should buy it. But it might be hard for a record that has PUSSY in the name to become a bestseller but I love the sound and the attitude. 20/2-2023