DEEP PURPLE-WHOOSH!(CD-EAR MUSIC 021757EMU/PLAYGROUND)

Någonstans läste jag att detta förmodligen var deras sista skiva. Ian Gillan, Ian Paice och Roger Glover har förmodligen varit längst i gruppen och vi saknar Jon Lord lite men Don Airey tar över den rollen och gör det bra. Bob Ezrin har producerat och det är en fin produktion och ursprungligen finns det inte mycket metall kvar tycker jag! I Drop the weapon kommer orgeln in lite mer och amn får en antydan till Deep Purple och det börjar låta bättre. Visst att det finns gamla Purpletoner här och där och jag gillar orgeln i bakgrunden men jag trodde aldrig att jag skulle sakna några gitarrsolon osv ... Men om du ignorerar gamla Deep Purple och ger dem en chans att vara en ny grupp så är det en ganska trevlig bekantskap och naturligtvis de gamla blir äldre och då lugnar man sig ... för det mesta. Så jag tänker om och lyssnar på albumet på ett annat sätt och då blir det faktiskt roligare! INo need to shout är förmodligen min absoluta favoritlåt på skivan för det är där de gamla tendenserna kommer in på ett trevligt sätt. Om du vill ha allt med Deep Purple är det ett givet köp! Men om du ska köpa din första Purple-skiva bör du nog börja med 70-talets skivor. 27/8-2020

******

DEEP PURPLE-WHOOSH!(CD-EAR MUSIC 021757EMU/PLAYGROUND)

Somewhere I read that this was probably their last record. Ian Gillan, Ian Paice and Roger Glover have probably been the longest in the group and we miss Jon Lord a little but Don Airey can take over that role and do well. Bob Ezrin has produced and it is a nice production and initially there is not much metal left I think! In Drop the weapon, the organ comes in a little more and you get a hint of Deep Purple and it starts to feel better. Sure there are old Purple tones here and there and I like the organ in the background but I never thought I would miss a little guitar solo etc… But if you ignore old Deep Purple and give them a chance to be a new group then it is a quite a nice acquaintance and of course the old ones get older and then you calm down… most of the time. So I rethink and listen to the album in a different way and then it actually becomes more fun! No need to shout is probably my absolute favorite song on the record because that's where the old tendencies come in in a pleasant way. If you want everything with Deep Purple, it's a given purchase! But if you are going to buy your first Purple record, you should probably start with the 70's records. 27/8-2020

DEEP PURPLE-LIVE AT MONTREUX(CD-EAGLE RECORDS EAGCD356/PLAYGROUND)

De gamla gubbarna kan ännu. Jag var och kollade på Nazareth för några år sedan och det var mer än okej när jag trodde de skulle vara helt slut. Deep Purple är ungefär samma sak med. Tyvärr är ju inte Richie Blackmore med men Steve Morse gör ett ganska bra jobb där. Detta är en liveinspelning från 2006 och här finns både kända (Strange Kind of woman, Space Trucking, Highway Star, Smoke on the water) låtar med likaväl som låtar som är okända för mig i alla fall. Men det som är typiskt för gruppen är ju deras keyboardsound och även om Jon Lord inte är med så tycker jag att de har fått en fullgod ersättare i Don Airey. Det låter inte som trötta gubbar utan det känns ganska vitalt.(SJU) 1/6-07

*******
DEEP PURPLE-LIVE AT MONTREUX(CD-EAGLE RECORDS EAGCD356/PLAYGROUND)

The old guys can their thing. I was and looked at Nazareth some year ago and it was more than OK even if I thought it would have beenw orser. It´s the same thing with Deep Purple too. Ritchie Blackmore isn´t in the group but Steve Morse do a really good work on guitar instead. This is a liverecording from 2006 and here we have wellknown songs((Strange Kind of woman, Space Trucking, Highway Star, Smoke on the water) and more not so known songs. But the thing which is typical for the group is their keyboardsound and even if Jon Lord isn´t in the group any longer so do I think that Don Airey fill up that place really good. They don´t sound like tired guys and it feels really vital.(SEVEN) 1/6-07