DEEP EYNDE-SHADOWLAND(CD-DISASTER RECORDS DSR 9031-2) Deep Eynde, tänk så många band det finns som man aldrig hört talas om innan, och den här gruppen är en av dem. Riktigt  intensiv musik med influenser från Damned, Dickies bland andra och helt klart är det äldre punk som har influerat denna grupp. Även Misfits känns som en inspirationskälla , mycket för intensiteten och kanske lite för rösten också.  Det är inte så ofta som man blir så här förtjust i en grupp med en gång men jag får lite av Social Distortion- känslan och med det menar jag att jag verkligen gillar gruppen efter första lyssningen. Det är kul att höra alla dessa grupper som Disaster får fram för alla har en hög hitkänsla och en trevlig rock n roll känsla för det de gör.(ÅTTA) 18/11-04

DEEP EYNDE-SHADOWLAND(CD-DISASTER RECORDS DSR 9031-2) Deep Eynde think about how many bands there is around and that you never have heard of before, and this group is one of them. Really intensive music with influences from Damned, Dickies among others and of course there is much of the older punk which have been the inspiration for the group and I think that Misfits is one of them, much for the intensity and a little because of the voice. It´s not so often that you fell in love with a group at once but I get a little bit of Social Distortion feeling with this group and what I mean then is that I like the group after the first listening. It´s fun to hear all those groups that Disaster get foreward because everyone have high hitfeeling and a nice rock n roll spirit for the things they do.(EIGHT) 18/11-04