DECLINIO SOCIAL-GIRA SUBAMERICANA(CD)

Jag vet inte riktigt varifrån gruppen kommer förutom att det är Sydamerika men jag kan tänka mig Brasilien och där brukar ju hardcore/thrash och liknande band ha en bra tradition om att vara riktigt bra! Inga problem med att det inte skulle vara bra för det är Declinio Social såklart…riktigt bra alltså. Det är en väldigt driven hardcore med mycket melodier och ibland går det kanske lite överstyr som i Voce Vera till exempel när det nästan går för fort för gruppen. Men oftast går det som sagt riktigt bra och då är det helt klart musik som är aggressiv och intressant just därför. Här känns saker och ting äkta och jag tror att ilskan är äkta också. Kolla in om ni vill ha lite brasiliansk ilska och bli lite peppade. 26/1-2015

*******

DECLINIO SOCIAL-GIRA SUBAMERICANA(CD)

I do not really know where the group will except it is South America, but I can imagine Brazil, where usually the hardcore / thrash and similar bands have a good tradition to be really good! No problem with that it would not be good for it's Declinio Social course ... really good then. It's a very driven hardcore with a lot of melodies and sometimes it might be a bit overboard as the Voce Vera for example, when it almost goes too fast for the group. But usually, it is as I said really good and then it is quite clear music that is aggressive and interesting because of it. It feels like things are true, and I think the anger is real too. Check in if you want some Brazilian anger and get a little excited. 26/1-2015