DECENT CRIMINAL-KNOW ANYTHING?(MINI-CD)

Jag var helt säker på en skiva fylld med hardcore men så var ju inte fallet, det market jag ganska snabbt eftersom den här skivan mer är fylld av poppig punkrock och det finns influenser från många håll och det är Dinosaur jr på samma gång som det är Mob om man säger så och därför får den här gruppen till ett ganska eget sound och helt klart är gruppen riktigt intressant när man tänker på det eftersom de inte kan placeras i någon speciell genre…helt omöjligt att göra det. Men ganska släpig punk kanske man kan kalla det och riktigt bra sådan också men det kanske indie kanske måste nämnas i sammanhanget när vi snackar om Decent Criminal…17/11-2014

*******

DECENT CRIMINAL-KNOW ANYTHING?(MINI-CD)

I was sure a disc filled with hardcore, but so was not the case, the market I pretty quickly because this album is more full of poppy punk rock and there are influences from many sources and it is Dinosaur Jr. at the same time as it is Mob if you say so and therefore this group to a fairly unique sound and clearly the group is really interesting when you think about it because they can not be placed in any particular genre ... quite impossible to do so. But rather drawling punk maybe you could call it, and really good one too but maybe indie might be mentioned in this context when we talk about Decent Criminal ... 17/11-2014