DEBUNK-DOPED LIFE(CD)

 

Italiensk punk på engelska…..Wow det här gillar jag för här är det fullt ställ redan från första låten You´ll get me down och här handlar om snabbspelad punkrock med mycket känsla. Jag skulle kunna säga, Ramones, Blitz, Bones, No Fun At All, NOFX och allt möjligt på en gång men vi kan väl enas om att de har samma uppväxt med riktigt bra och snabb punk som jag själv har och det är väl därför vi klickar så bra med varandra. Det är precis ett sådant tempo som jag verkligen älskar när det handlar om punkrock och det är svårt att få någon andningspaus och det gillar jag. Man ska nästan känna sig andfådd efter en skiva med en grupp för då vet man att skivan har berört om det nu inte är jazz eller opera för då hade jag varit andfådd av andra anledningar. Ni som missar denna grupp får verkligen skylla er själva men jag råder er om ni är inne på snabbspelad punk så får ni inte missa Debunk får ni gör er själva en ogärning. 3/10-2019


*********

DEBUNK-DOPED LIFE(CD)

Italian punk in English… ..Wow this I like because here it is full stand already from the first song You´ll get me down and this is about fast playing punk rock with a lot of emotion. I could say, Ramones, Blitz, Bones, No Fun At All, NOFX and everything at once but we can well agree that they have the same upbringing with really good and fast punk as I have myself and that is why we click so good with each other. It's just such a pace that I really love when it comes to punk rock and it's hard to get any breathing room and I like that. You should almost feel breathless after a record with a group because then you know that the disc has touchedyou  if it is not jazz or opera because then I would have been breathless for other reasons. You who miss this group can really blame yourself but I advise you if you are into fast-playing punk you must not miss Debunk you must do yourself a disservice. 3/10-2019