DEBACLE/INEBRIOUS BASTARD(SINGEL CRUST ALMIGHTY CA102)

Debacle börjar som en grupp som Amebix i början av sin låt Faithless men går sedan över till snabb crust men det är verkligen crust som man kan lyssna på för det finns snabbhet, arg sångare och faktiskt en hel del melodier även om de är väl gömda(tycker säkert en hel del) och det är en skiva som jag uppskattar eftersom jag känner mig förbannad idag.. Deras andra låt är Weeds och det är en ännu bättre låt egentligen för här låter det som en gammal Disorder-låt eller något liknande…superbt. Inebrious Bastard är den andra gruppen på denna split.. De har lite sprödare ljud på något sätt men istället en sångare som låter som en deathmetalsångare men musiken är snabbspelad crust…. Fräckt är det i alla fall och det är fyra korta och snabba låtar. 4/12-2014

*******

DEBACLE/INEBRIOUS BASTARD(SINGEL CRUST ALMIGHTY CA102)

Debacle begins as a group Amebix the beginning of his song Faithless but then turns fast crust but it really crust that can be listened to because there's speed, angry singer and actually a lot of melodies, even if they are well hidden (think certainly a lot) and there is a disc which I appreciate because I feel pissed off today .. Their second song is Weeds and it's an even better song really because here it sounds like an old Disorder song or something like that ... superb . Inebrious Bastard is the second group on the split .. They have a little more brittle sound in any way, but rather a singer who sounds like a death metal singer but the music is fast-paced crust .... The striking it anyway and it is four short and fast songs. 4/12-2014

DEBACLE-DEBACLE(SINGEL-BEERACHE)

Denna sexlåtarssingel släpptes ut i Juni 2014 och det är mycket välspelad crust som är grejen för Debacle. Jag tror de kommer från Australien och jag har inte hört så många crustband från det landet innan. Det är inga en minuters låtar utan här handlar det om lite längre saker så den här skivan blir en trevlig uppvisning i konsten att spela crust på ett ypperligt sätt. Vissa låtar går fortare men det som slår mig mest är att de har sången så långt fram i ljudbilden och det gillar jag mycket för det gör att sådan här musik blir så mycket bättre. Det är annars lätt att sången försvinner helt i ljudmassan som ändå en grupp av denna kaliber frambringar. 4/12-2014

*******

DEBACLE-DEBACLE(SINGEL-BEERACHE)

This sixtracksingle was released in June 2014 and it is very well played crust that's up for Debacle. I think they come from Australia and I have not heard so many crustband from that country before. There is no one-minute songs, but here it is about a little longer things so this album is a nice demonstration of the art of playing the crust in a great way. Some songs are faster but it strikes me most is that they have the song as far forward in the mix and I like that much for it makes this music so much better. Otherwise, it is easy to song disappears completely in the sound mass that still a team of this caliber brings. 4/12-2014