DEATH ZONE-WHEN THE PUNKS OF THE WORLD UNITE(CD) Den här engelska gruppen bildades 1981 och har hållit på i olika konstellationer sedan dess.  Jag tycker att skivan har ett riktigt bra budskap och detta har ju alltid varit en dröm. Engelska band har ju alltid haft en egen stil och jag tycker att Death Zone påminner lite om gamla Destructors för att säga något band som jag tycker de låter som och det beror nog på den lite udda stilen de besitter. Inte för att det låter konstigt utan här är det mer ett sound som får mig att digga loss riktigt mycket . De växlar mellan snabb och ganska långsam punk och det är nog det som gör de lite udda.(SJU) 28/4-08

DEATH ZONE-WHEN THE PUNKS OF THE WORLD UNITE(CD) This English group was founded 1981 and have been around in different constellations since then. I think the record have a really good message and this have always been a dream. English bands have always have an own style and I think that Death Zone reminds me a little about old Destructors just to say any band and it depends on the odd style they have. Not so that it sounds peculiar in some way and they have a sound which makes me pogo on. They mix between fast and really slow punk and that the thing which makes this a little bit different.(SEVEN) 28/4-08