DEATHWISH-DEMON PREACHER(CD-DISSONANCE PRODUCTIONS/PLASTIC HEAD)

 

Detta var tydligen denna engelska grupps andra album och det sista. Det kom ut 1988 och räknas som en av Englands klassiska UK Thrashmetalskivor. Ja varför inte och denna blandning av stilar, punk, tuff metal, hardcore etc som en gång i tiden blev epitetet Thrash är ju ändå min favorittyp av hårdrock. Det vi kunde ha sluppit på denna skiva är ju den där falsettrösten som tyvärr dyker upp ibland. Jag kunde ha varit utan den men annars är det tuff och bra musik som verkligen ger mig en hel del. Jag tycker nog att musiken har hållit trots att den nästan har 30 år på nacken och jag kan tänka mig att många av dagens unga och tuffa band i genren skulle kunna anamma en del av deras saker i sin egen musik. Dras tuffa cover av Black Sabbath är riktigt bra också. 5/1-2017


*******

DEATHWISH-DEMON PREACHER(CD-DISSONANCE PRODUCTIONS/PLASTIC HEAD)

This was apparently the English group's second album and the last. It came out in 1988 and is considered one of England's classic UK Thrash Metal Records. Yes, why not, and this mixture of styles, punk, hard metal, hardcore etc which at one time got the epithet Thrash and it's still my favorite type of hard rock. That we could have been spared on this disc's that falsetto voice, which unfortunately crop up occasionally. I could have been without it, but otherwise it's tough and good music that really gives me a lot. I think that the music has been wellkept, despite being nearly 30 years old, and I can imagine that many of today's young and tough bands of the genre could embrace some of their stuff in their own music. Their tough cover of Black Sabbath is really good.  5/1-2017

DEATHWISH-AT THE EDGE OF DAMNATION(CD-DISSONANCE PRODUCTIONS/PLASTIC HEAD)

 

För 30 år sedan kom denna skiva ut som var engelska Deathwish första skiva. Snabb thrash som har lite egen stil faktiskt och jag tror det är sången som är lite annorlunda. Jag gillar drivet som de har och man hör verkligen att de har/hade ena foten i punk och den andra i metal känns det som. Det är väl så ofta det är med den här typen av band eller rättare sagt var….Lite grand som när Discharge, English Dogs etc försökte spela metal och då lät det nästan så här. Inget fel på det eftersom jag gillar det mycket! Uppskattar denna typ av musik mer idag än jag gjorde för 30 år sedan…helt klart så denna skiva är en skiva som borde finnas i alla Thrashdiggares hem. 5/1-2017


*******

DEATHWISH-AT THE EDGE OF DAMNATION(CD-DISSONANCE PRODUCTIONS/PLASTIC HEAD)

30 years ago, this disc was English Deathwish first album. Quick thrash that has little own style actually and I think it's the vocals that's a little different. I like the drive that they have and can really hear that they have / had one foot in punk and the other in the metal it feels like. It is well so often it is with this kind of band, or rather was ... .A little as it was when when Discharge, English Dogs, etc. was trying to play metal and then it sounded almost like this. Nothing wrong with it because I like it a lot! Appreciate this kind of music more today than I did 30 years ago ... clearly that this album is an album that should be in all Thrashlovers home. 5/1-2017