DEATCHANT-WASTE(CD-RIDING EASY)

 

En grupp som inte låter som alla andra utan här kan jag nog säga att det finns drag av metal, 70-tal, rock n roll. Men det som binder alltihop tillsammans är att det är musik som är riktigt bra! Jag som är uppväxt på 70-talet med första hårdrock och sedan punk har lyssnat till en del liknande musik genom åren och ett tag sade jag att jag inte gillade för att man inte fick när man var som mest rädd för vad andra punkare skulle säga. Nuförtiden bryr jag mig inte och kan uppskatta den här typen av rock n roll med hårdrocksriff. Thin Lizzy stod det någonstans….kanske det men isåfall lite hårdare och tuffare. Jag gillar verkligen tyngden i deras låtar och lyssna på Holy Roller så fattar ni vad jag menar. Jag tänker på grupper som Killing Joke, Loop på samma gång som jag tänker på Black Sabbath så ni förstår att det är tungt! 19/5-2021


*******

DEATCHANT-WASTE(CD-RIDING EASY)

A group that does not sound like everyone else, but here I can probably say that there are traits of metal, 70s, rock n roll. But what binds it all together is that it is music that is really good! I, who grew up in the 70's with first hard rock and then punk, have listened to some similar music over the years and for a while I said that I did not like it because you did not get when you were most afraid of what other punks would say. Nowadays I do not care and can appreciate this type of rock n roll with hard rock riffs. Thin Lizzy it was somewhere… .maybe that but in that case a little harder and tougher. I really like the weight in their songs and listening to Holy Roller you get what I mean. I think of groups like Killing Joke, Loop at the same time as I think of Black Sabbath so you understand that it's heavy! 19/5-2021