DEATH BY STEREO-DEATH FOR LIFE(CD-EPITAPH E 6754-2)Fan vad gott detta låter, snabb och spetsig hardcore på något sätt. De låter mycket förbannade och det finns nästan lite grand av Pantera/Pro-Pain/Metallica i deras hardcore/punk.  Men det är inte så att man har glömt sina punkrötter eller något sådant utan här förnekar man inte sina rötter. Årets bästa låttitel har de i ”Don´t piss on My neck and tell me it´s raining”, hur fan kommer man på en sådan låttitel? Annars är det en trevlig känsla att lyssna på gruppen och helt klart är att arg musik vinner i längden.(SJU) 9/5-05

DEATH BY STEREO-DEATH FOR LIFE(CD-EPITAPH E 6754-2) Fuck , this sound so nice, fast and pointed hardcore in some way. They sound very angry and it´s almost a little of groups like Pantera/Pro-Pain/Metallica in their hardcore/punk. But it isn´t so that they have forgotten their punkroots or something like that because they don´t deny their roots. This years best song title they have in ”Don´t piss on My neck and tell me it´s raining”, how the hell can you come up with a title like that? Otherwise it´s a nice feeling to listens to the group and it´s really clear that angry music wins after all.(SEVEN) 9/5-05

DEATH BY STEREO-INTO THE VALLEY OF DEATH(CD-EPITAPH 6643-2) I wouldn´piss in your ear if your brain was on fire är en av låttitlarna på denna skiva , så då vet var vi har varandra från början. Tuff, snabb musik i samma skola som Sick of it All, Agnostic Front och de banden.  Sångaren låter som om han är förbannad på hela världen men jag tror han är ganska snäll egentligen. 13 stenhårda karameller bjuds vi på i en aldrig sinande ström av ilska och det är en trevlig form att få ut den genom att göra som Death By Stereo gör. Kolla in detta om ni gillar ganska hård hardcore(och då menar jag musiken)(SJU) 21/3-03

DEATH BY STEREO-INTO THE VALLEY OF DEATH(CD-EPITAPH 6643-2) I wouldn´piss in your ear if your brain was on fire isone of the tracks on this record and then we know where we have each other from the beginning. Tough, fast music in the same school as Sick of it All, Agnostic and the other hard bands. The singer sounds like he´s pissed on the whole world but I think he´s really nice in reality. 13 stonehard songs we´re given in a never streaming way of anger and that´s a nice form  to get it out and do like DBS and please check this if you like hard hardcore(and then I mean music)(SEVEN) 21/3-03
DEATH BY STEREO-DAY OF THE DEATH(CD-EPITAPH 6590-2/HOK/MNW) Död vid stereon låter väl ganska okej, då dör man förhoppningsvis lycklig. Death BY Stereo gör mig ganska lycklig eftersom de spelar den typ av punkrock som tilltalar mig ganska mycket. de spelar snabbt, de har melodier men de har inte det där typiska So Cal soundet utan här är det mer hardcore som gäller och skulle man säga som det är så skulle man kunna säga att de låter som en blandning av Bad Religion och Sick of it All. Mer än trevligt och jag tror vi har all anledning att återkomma till DBS snart igen(ÅTTA) 26/5-01 DEATH BY STEREO-DAY OF THE DEATH(CD-EPITAPH 6590-2/HOK/MNW) Death by Stereo sound like a really nice death.  Death By Stereo do me really happy because they plays that type of punkrock which appeal to me much. They plays fast, they have melodies but they haven´t that typical So Cal sound  because they have more hardcore in their music so if I must say how it is you can say that they´re a mix of Bad Religion and Sick of it All. More than nice and I think we have all reasons to come back to them soon(EIGHT) 26/5-01