DEATH BY HORSE-REALITY HITS HARD(CD-SECOND CLASS KIDS SCKIDS 038)

********

Ett av Second Class kids senaste nyförvärv är ju Death By Horse som jag kom i kontakt med för första gången för några år sedan. Ett omslag som syns är det verkligen och det kanske behövs ibland att skaka om så man syns. Jag gillar verkligen deras sound och deras sångerska sjunger precis så bra som man ska till den här typen av lite stökig punkrock. Summers up skulle kunna bli en hit både i punk och i indiekretsar och jag tycker nästan att musiken har ett sound som påminner mig om gamla gruppen Wedding Present om någon minns dem. Bandet låter inte som alla andra men har ändå inte ett sound som på något sätt är konstigt men de står med ena benet i punken och andra i indiemusiken tror jag och då kan det bli såhär. Det enda jag kan komma på som är något liknande just nu i Sverige är nog Baboon Show och då låter de ändå inte lika. Men i vilket fall…..köp skivan! 7/3-2019


********

DEATH BY HORSE-REALITY HITS HARD(CD-SECOND CLASS KIDS SCKIDS 038)

One of Second Class kids latest band is Death By Horse, which I came into contact with for the first time a few years ago. A cover that is really a cover which is visible and it may be necessary sometimes to shake as you can see the record. I really like their sound and their singer sings just as well as you should for this kind of a little messy punk rock. Summers up could be a hit both in punk and in indie circles and I almost think the music has a sound that reminds me of the old group Wedding Present if anyone remembers them. The band does not sound like everyone else but still does not have a sound that is somehow strange but they stand with one leg in punk and others in indie music I think and then it can be like this. The only thing I can think of that is something similar right now in Sweden is probably the Baboon Show and then they do not sound the same. But in any case ... buy the record! 7/3-2019

DEATH BY HORSE-THIS TOO SHALL PASS(CD-SECOND CLASS KIDS SCKIDS 034)

********

En återutgivning och därför ger jag den en ny chans i mina öron. Det ska väl komma en ny skiva med gruppen nu i vår efter vad jag förstår. Jag gillar verkligen DBH och jag gillar att de ibland låter som min gamla favoritgrupp Vice Squad och det gör de säkert utan att veta om det kan jag tänka mig. Men det gör det inte mindre bra och jag är ju väldigt svag för punkgrupper som har en tjej på sång måste jag säga för det blir någon annan slags dimension i musiken när en tjej tar vid vid micken. Snabbspelad punkrock med engelska texter och engelska texter är väl inte så vanligt för Second Class Kids men är det bra musik så spelar det ingen roll vilket språk det är tycker jag. Ganska långa och läsvärda texter tycker jag och jag gillar bäst texterna på Determined och Little Girl som är små berättelser och Little Girl är en skrämmande text om övergepp som tyvärr är sanning för många tjejer….En riktigt bra punkskiva som är en klassiker redan! 8/1-2019


********

DEATH BY HORSE-THIS TOO SHALL PASS(CD-SECOND CLASS KIDS SCKIDS 034)

A reissue and therefore I give it a new chance in my ears. There will probably be a new record with the group now this spring after what I understand. I really like DBH and I like that they sometimes sound like my old favorite group Vice Squad and they certainly do without knowing about it I can imagine. But it does not make it any less good and I am very weak for punkgroups who have a girl on vocals, I have to say because there will be some other kind of dimension in the music when a girl takes over at the mike. Fast punk rock with English lyrics and English lyrics is not so common for Second Class Kids, but if it is good music then it doesn't matter which language it is I think. Pretty long and readable texts I think, and I like the lyrics of Determined and Little Girl who are small stories and Little Girl is a scary text about abandon which, unfortunately, is true for many girls .... A really good punk album that is a classic already! 8/1-2019

DEATH BY HORSE-THIS TOO SHALL PASS(CD-SPOTIFY ITUNES ETC)

 

Gruppen kommer från Skåne och jag fick låtarna brända på en CD men annars är det nog Spotify, Itunes etc som gäller. Bra namn för hästar är livsfarliga…det har jag alltid sagt. Snabbspelad punkrock med tjej på sång får mig självklart att tänka på gamla band som Vice Squad, Action Pact etc och jag bara älskar den typen av musik. Alla låtar är inte jättesnabba utan i Determined har de lugnat ner tempot en smula men det blir ändå riktigt bra punkrock. Mycket melodier och en tjej som verkligen kan sjunga och allt detta till ljuv punkrock. Vad kan man mer begära. Jo att det släpps fysiskt också , det vore en dröm för jag vill inte ha det så här. Mycket attityd, en GG Allin cover och riktigt bra låtar är vad som kännetecknar Death By Horse och de seglar upp till ett nytt svenskt favoritband i punkens tecken och jag hoppas snart att få höra mer av dem. 16/6-2016


********

DEATH BY HORSE-THIS TOO SHALL PASS(CD-SPOTIFY ITUNES ETC)

The group comes from Skåne and I got the songs burned on a CD but otherwise it's probably Spotify, Itunes etc that apply. Good names because horses is dangerous ... I have always said. They´re playing fast punk rock with female vocals and it makes me naturally to think of the old bands like Vice Squad, Action Pact etc and I just love that kind of music. All songs are not very fast and int Determined, they calmed down the pace a bit but it is still really good punk rock. Very much melodies and a girl which really can sing and all that sweet sweet punk rock. What more can you ask for. Well that this is released physically as well, it would be a dream because I do not want it this way. Very much attitude, a GG Allin cover and really good songs are what characterizes Death By Horse and they sail up to a new Swedish favorite bands in the punk character and I hope soon to hear more of them. 16/6-2016