DEATH BY DISSONANCE-EPITAPH(CD)

 

Denna tyska grupp var så vänlig att skicka denna skiva. De beskriver sig själva som ett modernt death-metal band. Visst är det deathmetal och jag vet inte om den låter så modern. Jag menar den har inte utvecklats så mycket sedan den fanns men modern är ju sant om man tänker på att det faktiskt är utgivet 2020 så då är det verkligen modernt. Skitsamma just detta och nu till musiken. Med två sångare kan man få en ganska varierad stil även om båda sångarna låter råa så skiljer sig rösterna från varandra. Musiken är typisk deathmetal med mycket melodier och riff som avlöser varandra och så även taktbytena. Jag får kraft av sådan här metal för jag gillar när det är malande musik som kör över mig och det är så det känns många gånger med gruppen…Death metal är väl egentligen den metal tillsammans med thrash som är närmast punkmusik på något sätt och det är därför jag gillar de grupperna bättre. DBD satsar mer på tung musik än på snabb musik och de två sångarna gör att det blir en angenäm upplevesle för oss som gillar rå musik. Jag tror inte att popfreaks behöver bry sig. Ni har inget här att hämta bland de tuffa grabbarna. 28/5-2020


*******

DEATH BY DISSONANCE-EPITAPH(CD)

This German group was so kind to send this record. They describe themselves as a modern death-metal band. Of course it's death metal and I don't know if it sounds so modern. I mean it has not evolved so much since the tsart but modern is true if you consider that it was actually released in 2020 so then it is really modern. Fuck the same and now to the music. With two singers, you can get a rather varied style, although both singers sound raw, so the voices differ from each other. The music is a typical death metal with a lot of melodies and riffs that replace each other and so do the beat changes. I get the power of this metal because I like when it is grinding music that drives me over and that is how it feels many times with the group ... Death metal is really the metal together with thrash that is closest to punk music in any way and it is that's why I like those groups better. DBD focuses more on heavy music than on fast music and the two singers make it a pleasant experience for us who like raw music. I don't think pop freaks need to care. You have nothing here to pick up from the tough guys. 28/5-2020