DEAFNESS BY NOISE-NOIZE DEAF FOREVER ROOTS BABY ROOTS(CD-STRENGTH RECORDS SR003)

Här får vi 22 låtar med två skivor på samma CD. Först ut är tio låtar med egna låtar och sedan följer 12 covers av låtar som säkert format de en hel del och det är covers från grupper som GBH, UK Subs, Ratos De Porao och MDC för att säga några. Men vi börjar med de tio första låtarna som är egna låtar och det var inte så svårt att räkna ut ungefär hur de skulle låta om man slog ihop de grupper som de kör covers på Roots baby Roots. Det är snabbspelad punkrock med mycket av rötterna i hardcore men då menar jag den hardcore där man hör vad de sjunger för det känns viktigt för gruppen att man hör det. Av de grupper som de gjort covers på så tycker jag nästan att GBH är gruppen som kommer närmast deras eget sound faktiskt eller kanske Bad Brains men då menar jag mer snabbheten i en del av låtarna…en riktigt bra skiva är det i alla fall. 7/10-2014

********

DEAFNESS BY NOISE-NOIZE DEAF FOREVER ROOTS BABY ROOTS(CD-STRENGTH RECORDS SR003)

Here we get 22 songs with two discs on the same CD. First up is ten songs with their own songs and then follow the 12 covers of songs that certainly shaped the a lot and there are covers from groups like GBH, UK Subs, Ratos De Porão and MDC to say some. But we begin with the first ten songs which are their own songs and it was not that hard to figure out about how they would sound if we merged the groups they run covers of on Roots Roots baby. It's fast-paced punk rock with a lot of roots in hardcore, but I mean the hardcore where you can hear what they are singing because it feels important for the group to hear it. Of the groups that made ​​the covers of I think almost that GBH is the group that comes closest to their own sound actually or maybe Bad Brains, but then I  mean more speed in some of the songs ... a really good record is it anyway. 7/10-2014