DEAD WORK-SCABS(MINI-CD)

För att vara en upptryckt skiva så är det mycket arbete bakom med häfte etc och bara det är mycket värt tycker jag trots att det bara är tre låtar. Jag hade satt denna skiva att vara i en pärm där jag förvarar skaskivor men efter första låten The breaking Point så vet jag inte för det är en blandning av folk, Blyth Power, men They Couldn´t Hang och rytmer. På den vägen är det och jag gillar verkligen deras stil och det är helt omöjligt att sätta de i något fack egentligen. Det enda jag kan säga är att de har ett punkigt utförande på sin musik men sedan har de tagit influenser till musiken från alla möjliga rebelliska håll. 23/10-2014

*******

DEAD WORK-SCABS(MINI-CD)

To be a burned up disc, it's a lot of work behind the booklet, etc., and that alone is worth much, I think even though it's only three songs. I had put this disc to be in a binder where I keep skarecords but after the first song The Breaking Point I do not know because it's a mixture of folk, Blyth Power, but They Couldn't Hang and rhythms. In that way it is and I really like their style and it is absolutely impossible to put something in the trade really. The only thing I can say is that they have a punky version of his music, but then they took influences of music from all sorts of rebellious direction. 23/10-2014

DEAD WORK-PLAIN WORDS(MINI-CD)

Ska bli spännande att lyssna till denna skiva eftersom det är sju låtar på denna och man får en bättre blick av gruppen på detta sätt. Jag tycker nog att det är mer ska på denna skiva även om det här också finns en massa influenser från annan musik. Trots att det är ganska lugn musik så låter de som ett punkband. Jag tror mycket av detta beror på att de har en sångare som låter förbannad och då spelar det ingen roll vilken typ av musik man spelar egentligen.Men skamusik är nog fel ord på gruppen utan här handlar det nog mer om folkrock eller något sådant men som sagt nästan helt omöjligt att placera de in ett speciellt musikfack.  Kolla in detta istället. 23/10-2014

*******

DEAD WORK-PLAIN WORDS(MINI-CD)

It will be interesting to listen to this album because it's seven songs on this and to get a better look of the group in this way. I certainly think that there is more to be on this record, even if this also is a lot of influences from other music. Although it is fairly quiet music they sound like a punk band. I think a lot of this is because they have a singer who sounds pissed off and then it does not matter what type of music to play actually .Men ska music is probably the wrong word for the group but this is probably more about the folk rock or something like that but that I said almost impossible to place the music in a special compartment. Check this out instead. 23/10- 2014