DEAD UNITED-NIGHT FEATURE(LP-CONTRALIGHT RECORDS)

Fem låtar som inleds med någon kille som snackar om nåt man skall kolla på och blandar in ordet fucking om allt. När gruppen väl sätter igång så låter de ungefär som jag ville att det skulle låta. Horrorpunk när den är som bäst led mycket melodier, körer etc. Texterna handlar förstås om underliga varelser såklart och det enda man kanske kan klaga på är att sångaren sjunger för bra eller för städat på något sätt. Men musikaliskt ger de mig det som jag vill ha...helt klart! Det går ganska fort och det är synd att det bara är fem låtar på denna tolvtummare. Men jag diggar loss bra till detta och som träningsmusik som jag använder den till ger den mycket styrka. 10/2-2015

*******

DEAD UNITED-NIGHT FEATURE(LP-CONTRALIGHT RECORDS)

Five songs that starts with some guy talking about something you should check out and mix in the word fucking in everything. When the group finally sit down they sound like I wanted it to sound like. Horror Punk at it's best part very melodies, choruses, etc. The text is of course about strange creatures course and the only thing one might complain about is that the singer sings for good or cleaned in any way. But musically they give me what I want ... for sure! It goes pretty fast and it's a shame that there are only five songs on this twelve-incher. But I dig loose good for that purpose and workout music that I use it to give it a lot of strength. 10 2-2015

DEAD UNITED-THE CHAINSAW CHRONICLES(CD-CONTRA-LIGHT RECORDS CLR 006)

Skivan börjar med ett åskoväder och det känns lite skräckfilmsaktigt sådär och det verkar ju i och för sig vara temat för den här gruppen…skräck alltså. Sedan blir det ungefär som jag ville att det skulle bli…horrorpunk. Kanske lite för mycket hårdrocksröst för att jag skall vara helt nöjd men allt som oftast är det körer a´la Misfits och då njuter jag för då kan man sjunga med som bara fan. Så det känns lite jobbigt ibland med sångarens röst i verserna men i refrängerna är det precis som jag vill. En helt OK Horrorpunkskiva i 20 akter. Till och med lite Dead Kennedys känsla i några av låtarna. 17/5-2010

******

DEAD UNITED-THE CHAINSAW CHRONICLES(CD-CONTRA-LIGHT RECORDS CLR 006)

The records starts out with thunder and it feels really horrormoviestyled and it seems to be something like a theme for the group…horror I mean. And then I t becomes in the way I wanted it to be…horrorpunk. Maybe too much heavymetalvoice sometimes so I can get really satisfied but often it is choirs as Misfits have and then I enjoy it because I can sing along as hell. So it feels a little bit bad with the metalvoice sometimes in the verses but in the refrains is it precisely as I want. An OK horrorpunkrecord in 20 acts. And it´s almost a little bit Dead kennedys feeling sometimes. 17/5-2010