DEAD ON A FRIDAY-SOMETHING´S WRONG(MINI-CD) Jag tycker alltid det är lite jobbigt när det är såpass få låtar man får höra innan man skall bestämma sig för vad man tycker. Tre grabbar som verkligen jobbar på och även om de har en sättning som The Jam så låter de inte som dem precis. DOAF spelar en ganska snabb melodisk punk men inte på samma sätt som Bad Religion och de grupperna utan detta är svårare att beskriva på något sätt. Vad som slår mig är att de fem låtarna har en egen stil i allt det traditionella punkandet. Som ett Lemonheads på speed kanske???(SJU) 22/9-06

DEAD ON A FRIDAY-SOMETHING´S WRONG(MINI-CD) I always think that´s more difficult when it's not so many songs you going tohear when you shall decice what you think about a group. Three guys which really works on and even if they have a lineup similar to The Jam so can´t you say that they sound like them precisely. DOAF plays really fast melodic punk but not in the same way as Bad Religion and those groups and this is more difficult to describe in some way. The thing that hit me is that the five songs have an own style in all the traditional punking. As a Lemonheads on speed maybe.(SEVEN) 22/9-06