DEADNOTES-I´LL KISS ALL FEARS OUT OF…FACE(CD-KROD RECORDSKRD 007)

Från Freiburg i Tyskland kommer denna poppiga indiegrupp eller hur man nu skall beskriva dem. Det är inledningsvis en mer indiebetonad musik med stor punktouch men det som slår mig mest är den underbara sångaren som ger gruppen ett eget sound. Lite tidiga U2-gitarrer blandas med en röst som har mycket attityd och snygga körer och med som sagt punkiga tongångar och jag kan tänka mig att gruppen verkligen är uppväxt med senare punkband där melodier har spelat en stor roll. Men jag tycker mig  höra grupper som Pixies, Weezer också ibland men på ett lite tuffare sätt än vad de gjorde sin musik. Emopunk kanske blir slutsumman av mina tankar och då menar jag den typ av emopunkindie som gjordes en hel del förr och då inte den emo som nästan har metal i sig. Det finns en del ”släpiga” låtar som jag tycker är riktigt bra och attityden i The 21st Century Blues är underbar. Dags för er att upptäcka DeadNotes för det är de värda! 30/8-2016


*******

DEADNOTES-I´LL KISS ALL FEARS OUT OF…FACE(CD-KROD RECORDSKRD 007)

From Freiburg in Germany comes this indie pop group or however you should describe them. It is initially a more accented indie music with great punk touch, but it strikes me most is the wonderful singer who gives the group an unique sound. A little early U2 guitars mixed with a voice that has a lot of attitude and stylish choirs and with that said punky noises and I can imagine that the group actually grew up with the later punk melodies which have played a major role. But I think I hear groups like the Pixies, Weezer also occasionally but in a tougher way than they did their music. Emopunk might be the total of my thoughts and I mean the kind of emopunkindie which was made a lot sooner and then not the emo that has nearly the metal itself. There are some "shuffling" songs that I think are really good and the attitude and The 21st Century Blues is wonderful. Time for you to discover Dead Notes because they are worth it! 30/8-2016

DEAD NOTES-DOWN WITH THE CLICHÉS(CD-MODERN NOISE MN 023)

Dead Notes låter som ett band som jag vill att band skall låta. Snygga melodier, tempo, körer och liknande. Inte så att de låter som Bad Religion utan mer som en blandning av Bad religion och Social Distortion med ett poptouch. Riktigt bra alltså som ni kanske förstår av min beskrivning och jag ryser av välbehag när jag lyssnar på deras musik. Mycket känsla och en hel del bra influenser alltså och Dead Notes borde ha en högra status i punkkretsar och varför inte West Coast Riot nästa år? Skivan kom ut 2007…när kommer nästa?  30/9-2010

********

DEAD NOTES-DOWN WITH THE CLICHÉS(CD-MODERN NOISE MN 023)

Dead Notes sounds like a band like I want them to sound. Nice melodies, tempo , choirs and similar. Not so that they sound as Nad Religion and it´s more like if they are a mix of Bad Religion and Social Distrotion with a poptouch. Really good is it then if you understand my desription and I´m bubbling of happiness when I listens to their music. Much feelings and a whole lot of good influences and Dead Notes should have a higher status among punks and why not be a band on West Coast Riot next year. The record came out 2007, when does the new record come? 30/9-2010

DEAD NOTES-MORE THAN ALIVE(MINI CD RADAR MUSIC)

En mini-skiva med detta underbara band. Denna skiva kom ut 2005 och det är samma goa sound här och det är riktigt bra rockig punk som är grejen här också. Kanske lite stökigare än den senaste skivan men melodierna sitter som bara den och Dead Notes borde ju vara större än vad de är. Kul i vilket fall att hitta sådana här guldkorn bland skivorna som skicka till mig och alla punk n roll band får se upp nu!. 1/10-2010

********

DEAD NOTES-MORE THAN ALIVE(MINI CD RADAR MUSIC)

A mini record with this wonderful band. This record came out 2005 and it´s the same good sound here and it´s really good rocking punk which is the thing here too. Maybe a little bit noisier than the latest record but the melodies is here too and Dead Notes should be gbigger than they are. Fun anyway to find those goldbands among all the records which is sent to me and all punk n roll band must look up now! 1/10-2010