DEAD IN 5-WRECK YOUR WORLD(CD)

Halvmakabert omslag med en tjej som får en massa saker rakt in I ryggen. Lite Saw-feeling över den bilden faktiskt. Jag trodde kanske denna skiva skulle vara fylld med rock n roll eller jag vet egentligen inte. Men det är hårdrock som är grejen för Dead in 5 och jag tänker ibland på vår eget svenska Mustasch när jag hör dem och det kanske är sångarens röst som gör att jag påminns om dem men det är svängigt i alla fall och även en grupp som Danko Jones dyker upp i mitt huvud. Ni vet metal med lite rock feeling sådär men ändå med tuffa riff och sångare som skriker ut ilska men ändå kan sjunga väldigt bra. De 11 låtarna är alla potentiella hitlåtar i metallens värld. Till och med Ram Jams gamla Black Betty har fått en ansiktslyftning och blivit riktigt bra och tung. 25/9-2014

*******

DEAD IN 5-WRECK YOUR WORLD(CD)

Half Macabre cover with a girl who gets a lot of things straight into the back. Little Saw-feeling over the picture actually. I thought maybe this album would be filled with rock n roll, or I really do not know. But it is hard rock that is the thing for Dead in 5 and I think sometimes of our own Swedish Mustasch when I hear them and maybe it's the singer's voice that makes me reminded of them but it is catchy in all cases and also a group that Danko Jones pops up in my head. You know the metal with a little rock feeling like that yet with tough riffs and singer that screams out rage but still can sing very well. The 11 songs are all potential hits in the metal world. And Ram Jams old Black betty have got a facelift and become really good and heavy. 25/9-2014

DEAD IN 5-DEAD IN 5(MINI-CD)

Bara sju låtar på denna skiva men ack så bra de är och vilken tyngd denna grupp besitter. Det är samma tunga rock på denna skiva och jag gillar sångaren för han sjunger riktigt bra och tyngden på bakgrundsmusiken är inte så dum den heller. Man blandar ganska bra lite snabbare takter med lite lugnare takter och det uppskattar jag för då hinner man återhämta sig i låtarna för om de bara hade öst på hela tiden på hela skivan så hade jag nog tröttnat. I några av låtarna tänker jag på gamla Zodiac Mindwarp och hans kaxiga attityd… kolla in om ni gillar go metal. 25/9-2014

*******

DEAD IN 5-DEAD IN 5(MINI-CD)

Only seven songs on this disc, but oh so good they are and what weight this group possesses. It's the same heavy rock on this album and I like the singer because he sings really well and the weight of the background music is not so stupid either. It mixes pretty well beats a little faster with a little calmer beats and I appreciate that because then you have time to recover in the songs because if they only had rock on at all times on the entire disc so I would probably get tired. In some of the songs, I think of ancient Zodiac Mindwarp and his cocky attitude ... check this out if you like good metal. 25/9-2014