DEAD HEROS-HATED(CD) En samling med en massa låtar med Dead heros(är det felstavat med flit eller är det en kille som inte kan stava som gjort det) Annorlunda sångare som låter lite ansträngd tycker jag och det drar ner helhetbetyget på skivan lite grand men ibland påminner han om Bloods gamle sångare och då lyser jag upp. 16 låtar varav en del är inspelade live på CBGB´s och det är ju lite stort. Men som helhet är det en ganska tråkig punk som de spelar för jag hittar inga melodier att hänga upp mig på även om deras GBH(lite långsammare)-inspirerade punkrock är helt OK.(SEX) 1/9-09

DEAD HEROS-HATED(CD) A compilation with a lot of songs with Dead Heros(is it wrongly spelled with meaning or is it a guy who don´t can spell) Different singer which sounds a little bit restrained but sometimes he reminds me about Bloods old singer and then things clear up. 16 songs which some of them are recorded in CBGB´s and that´s a little bit big.But as a wholes it´s a little bit boring punk because I cannot find so much melodies to hang up the music on even if their GBH(a little bit slower)-inspired punk is OK.(SIX) 1/9-09