DEADHEADS-THIS ONE GOES TO 11(HR RECORDS HRR 593CD/SOUND POLLUTION)

 

Deadheads är ett svenskt band som jag inte hört innan och det jag hör låter väldigt bra i alla fall. Det är någon slags av garageinfluerad punkrock måste jag nog säga och de har ett snabbt sound och det skriker om gitarrerna på ett underbart sätt. Jag gillar verkligen deras tempo och jag tror helt klart att ni som gillare Hellacopters, Imperial State Electric men framförallt Backyard Babies kommer att gilla detta för det är kanske lite tuffare än de första banden och varför inte ge ert öra till Deadheads. Men de är absolut inga plagiat men det kanske inte är så lätt att ha en helt egen stil i denna genre.  Det som varierar är väl influenserna för banden kan jag tänka och här kan jag tänka mig både att 77-punk har lyssnats på tillsammans med gammal garagerock och en lite smula 70-tals hårdrock. Men jag kan självklart ha fel så varför inte bilda din egen uppfattning genom att köpa skivan och lyssna. 24/1-2018


********

DEADHEADS-THIS ONE GOES TO 11(HR RECORDS HRR 593CD/SOUND POLLUTION)

Deadheads is a Swedish band that I have not heard before and what I hear sounds very good anyway. It's a kind of garage-influenced punkrock I have to say and they have a fast sound and it's screams about the guitars in a wonderful way. I really like their pace and I definitely believe that you who like Hellacopters, Imperial State Electric but above all Backyard Babies will like this because it's maybe a bit tougher than the first bands and why not give your ear to Deadheads. But they are absolutely no plagiarism, but it may not be that easy to have their own style in this genre. What varies is the influences of the bands I can imagine, and here I can imagine that 77-punk have been listened to along with old garagerock and a bit of 70's hard rock. But I can of course be wrong, so why not form your own opinion by purchasing the disc and listening. 24/1-2018