DEAD FISH-AFASIA(CD-FRIENDLY COW RECORDS HORN 281) Från Brasilien uppenbarar sig Dead Fish. Den här skivan spelades in år 2000 men jag fick den nu. Det är roligt att musikstilen är densamma i många av världens länder och det finns bra och dåliga grupper i alla genres. Dead Fish är en bra grupp som ligger i genren mellan USHC och emo och det känns gott. Kanske inget nytt de gör men det är ett habilt arbete de utför och de blandar sina texter mellan portugisiska och engelska och jag gillar nog när de kör på sitt hemspråk även om jag inte fattar något. Vet tyvärr inte om de existerar ännu….(SJU) 8/10-09

DEAD FISH-AFASIA(CD-FRIENDLY COW RECORDS HORN 281) From Brasil comes Dead Fish.This record was recorded year 2000 but I got it now. It´s good to see that the musicstyle is the same in many of our worlds countries and there´s good and they´re bad groups in all these styles. Dead Fish is a good group which is in the style between USHC and emo and it feels good. Maybe nothing new they´re doing but it´s an stable work they do and they mix their lyrics between Portuguese and English and I like more when they sing in their homelanguage even if I don´t understand anything. I don´t know if they exist still…(SEVEN) 8/10-09