DEADEND IN VENICE-A VIEW FROM ABOVE(CD-KICK THE FLAME KTFCD030)

Sex stycken i gruppen varav en kvinna som sjunger.  Och en kille som growlar och då kan man ju tänka sig ungefär vilken typ av musik de kommer att spela….Det är inget överraskande hör jag när jag sätter på skivan förutom att tjejen sjunger snabbare än jag trodde men Christian growlar och Annabell sjunger och musikerna bakom gör sitt bästa för att spela fort och styggt. Jag tycker de lyckas ganska bra och denna tyska grupp är väl över genomsnittet när det handlar om den här typen av metall. Jag tycker ju att den här typen av metall är riktigt trevlig när man försöker att kombinera det vackra med det stygga och samtidigt lägger in en hel del melodier i den ganska brutala musiken.  Jag kanske är förstörd av punkrock som ändå är ganska melodiskt och vill ha dessa i metallen också. 11/10-2013

*******

DEADEND IN VENICE-A VIEW FROM ABOVE(CD-KICK THE FLAME KTFCD030)

Six in the group and one of them is a woman singing. And a guy who growls  and then one can imagine about what kind of music they will be playing .... It's not surprising, I hear when I put the disc in addition to the girl sings faster than I thought but Christian growls and Annabell singing and musicians behind doing their best to play fast and naughty. I think they succeed quite well and this German group is well above average when it comes to this type of metal. I'd think this type of metal is really nice when you are trying to combine the beautiful with the naughty and simultaneously put a lot of melodies in the rather brutal music. Maybe I'm spoiled by punk rock that is rather melodic and want these in the metal as well. 11/10-2013