DEADDROPS-PUNK ROCK BELIEVERS(MINI-CD)

Tre låtar med gruppen och annars har jag inte så mycket info om gruppen. Jag kommer inte ihåg om jag fick med något papper eller så men nu har jag bara en skiva med sångtitlar men inget omslag. Men musiken är det inget fel på precis. Det är en ganska larmig poppig punkrock med kvinna på sång och det brukar jag ju gilla.  Det är inget undantag här och jag tycker nog att deras sound har ett ganska eget sound trots att jag ändå känner igen det. Jag gillar tempot, melodierna och har faktiskt svårt att jämföra med något annat men det kanske inte behövs…Deaddrops musik talar för sig själv. 13/5-2015

*******

DEADDROPS-PUNK ROCK BELIEVERS(MINI-CD)

Three songs with the group and otherwise I have not much information about the group. I do not remember if I got with no paper or so but now I just have an album with song titles, but no cover. But the music is nothing wrong in exactly. It's a pretty larming poppy punk rock with female vocals and I tend to the deductible. There is no exception to this, and I think that their sound has a quite own sound, even though I still recognize it. I like the tempo, melodies and has actually hard to compare to anything else but that may not be needed ... Deaddrops music speaks for itself. 13/5-2015