CDCP-040 HATE BRIGADE(MINI-CD SWITCHLIGHT RECORDS SWR 001) Kul med namnet egentligen, när man tror att det är någon politisk anspelning på CCCP eller något sådant och så benämner de sig som Complete Drunk and Chaos Punx. 5 låtar och med titlar som Suicide Slavstate , All we need is hate och Punx on parole ger mig positiva vibbar innan jag sätter på skivan. Jävligt kul faktiskt eftersom gruppen känns som en blandning av Anticimex och Asta Kask. Man kan höra texterna trots att de vräker på så pass mycket i musiken och det är ganska ovanligt. Detta gäller lite mer i första låten än de andra kanske för då handlar det mer om mer melodisk punkrock fast med lite tuffare tongångar om man säger Millencollin eller så?(SJU) 4/2-09

CDCP-040 HATE BRIGADE(MINI-CD SWITCHLIGHT RECORDS SWR 001) Fun with the name I must say, when you think it is some political thing and you think of CCCP so does they name themselves as Complete Drunk and Chaos Punx. 5 songs and with titles like Suicide Slavestate, All we need is hate and Punx on parole and it gives me positive vibes before I put on the record. Really fun actually because the group feels like a mix of Anticimex and Asta Kask. You can hear the lyrics even if they go on so much in the music and that´s really unusual. This is more in the first song more than the others and then it´s more melodic punkrock even if it´s tougher if you say Millencollin or so.(SEVEN) 4/2-09