DATURA-19 SONGS(CD) Att grupper är tuffa i de forna öststaterna är inte så konstigt och det känns mer än okej egentligen. Synd kanske inte att det är lite bättre ljud på dessa låtar kanske men här visar sig i alla fall den rätta punken och låtarna är tuffa men mer på ett 77-punk sätt med moderna influenser. I Pulitiki så är det riktigt bra fart på deras musik och det är som sagt synd att det inte är lite bättre ljud på skivan..inte så att det är dåligt men det låter replokalsljud på något sätt.  Men det viktigaste för mig är att de har rätta känsla och det har de verkligen…(SJU) 9/10-09

DATURA-19 SONGS(CD) That groups are tough in the ex-eastern countries in Europe and it feels more OK. It´s a shame that it isn´t a little bit better sound but here they shows us the real punkstyle and the songs are tough in a more 77-punk styled way but with modern influences. In Pulitiki so is it really good speed on their music and as I said before it´s a shame that it isn´t better sound on the record…not so that it´s bad but it sounds rehearsalroom in some way. But the most important for me is that they have the right feeling and that have they really…(SEVEN) 9/10-09