DANZIG-BLACK LADEN CROWN(CD-EVILLIVE AFM-9/SOUND POLLUTION)

Det tog många år innan nya skivan skulle komma men här är nu Danzig med en ny skiva.(Förutom Skeletons från 2015 då) Visst låter det Danzig men jag tycker att han låter lite trött i några av låtarna och inte rösten håller riktigt. Men efter göra lyssningar så sitter låtarna bättre tycker jag och det är ändå ganska bra. Musiken är som förr fast med lite tunnare ljud än vi är vana vid men det finns en driv i det som faktiskt är riktigt bra. Så efter hand växer skivan riktigt mycket och jag tycker nog att det är en värdig uppföljare till förra skivan. Sedan att Glen själv har uttalat sig liten dumt om Trump etc kanske inte sätter honom i bättre dager men om vi bortser från sådant så är det en bra skiva.  Inte hans bästa på något sätt men bra. 5/6-2017


*******

DANZIG-BLACK LADEN CROWN(CD-EVILLIVE AFM-9/SOUND POLLUTION)

It took many years before the new album was coming, but here's Danzig with a new record. (In addition to Skeletons from 2015 then) Surely Danzig sounds like he usebut I think he sounds a bit tired in some of the songs and not the voice is right. But after more listening, the songs are getting better and I think it's pretty good. The music is life before but with a bit thinner than before, but there is a drive in what is actually really good. Then the album grows a lot and I think it's wothful follower to the previous album. Since Glen himself has pronounced a little stupid about Trump etc, maybe not put him in better days, but if we do not like that, it's a good album. Not his best in any way but it´s good. 5/6-2017

DANZIG-CIRCLE OF SNAKES(CD-REGAIN RECORDS RR 046)

Danzig på ett svenskt skivbolag, det ni. Inledningen är tung med den instrumentala Woman´s procession. De går ut starkt sedan med Skincarver som är en tung låt som verkligen skulle bli en hit. Glenns röst är lika bra som vanligt och helt klart älskar han den tunga musiken trots att medlemmar byts ut hela tiden så lyckas hans musik faktiskt stå sig. Hans kvinnosyn verkar väl vara lite rubbad om man ser i omslaget men det är ju hans problem. Lite lustigt, gitarrerna har samma konstiga darr i Skincarver och i titellåten, gitarristen måste gilla det ljudet. 100 devils reign är en av de bästa låtarna på skivan med Glenns karakteristiska röst med en viss form av Misfits-körer. Jag tycker nästan att denna skivan är bland de bättre på senare år och Glenns röst känns verkligen igen från Misfitstiden och det gör mig glad. 11/10-04

********
DANZIG-CIRCLE OF SNAKES(CD-REGAIN RECORDS RR 046)  

Danzig on a Swedish record label, that´s big. The first song with their instrumental Woman´s Procession is nice. They go out strong with Skincarver which is a heavy song which really could be a hit. Glenns voice is best as ever and he loves really clear the heavy music but members have gone through the band all the time. His look on women seems to be a little bit wicked but that is his problem. A little bit funny, the guitar in both Skincarver and in the titletrack seems to be the same and the guitarist seems to like that sound. 100 devils reign is one of the better songs on the record with Glenns characteristic voice all over it with some Misfits-choirs. I think almost these record is the best since the two first and Glenns voice feels really good and I think about the Misfits-time and that makes me happy. 11/8-04
DANZIG-I LUCEFERI I(CD-SPITFIRE SPITCD 204/PLAYGROUND)

Danzig ger sig in i skräpkulturen i och med sig omslag. Han försöker leka skräckfarbror inte bara i musiken. Han lyckas väl sisådär men musiken är tillbaka lite mer än förut i alla fall.  Angel Blake lyckas de få till en Motörheadliknande ballad. Men annars bär mycket av musiken Danzig signum och jag kan tänka mig att ni som gillade tidiga Danzig inte kommer att bli besvikna när ni hör detta.  Jag skulle nog vilja påstå att detta är det bästa han har gjort på många år. Jag skulle vilja höra mer av detta efter hand. Skivan växer faktiskt hela tiden 7/6-02

********
DANZIG-I LUCEFERI I(CD-SPITFIRE SPITCD 204/PLAYGROUND)

Danzig give himself into the culture of trash with his cover. He tries to play horrorfather not inly in the music nowadays. He don´t succeed so much but he´s back in the music in the way he sounded before. Angel Blake is a real good calm song which take them out on Motörheadlikening balladstyle. But otherwise the music have Danzig sign and I can think of that you people who like the early stuff don´t be disappointed when you hear this. I would say that this one is the best in many years. I will hear some more of the stuff all the time and the record is growing all the time(EIGHT) 7/6-02