DAN SCARY-WINTER(CD-SINGEL)

 

Jag hade egentligen ingen aning om vad detta var när jag satte på skivan. Jag trodde det skulle vara lite akustiskt eller att det skulle vara deutschpunk men det är väl egentligen ingetdera av detta. Utan här tänker jag lite grand på tidiga grupper som Joy Division och Bauhaus , i alla fall i en låt som Freiheit Stirbt och det låter riktigt bra i den låten. Det är ett ganska avskalat sound på 80-talsvis och på något sätt finns det ganska mycket attityd i musiken men det är ju som ni förstår inget nytt under solen utan det är mer än kärleksförklaring till musik som kanske inte är så modern idag men det tar inte ifrån Dan Scary att det är intressant musik! 24/3-2016


*******

DAN SCARY-WINTER(CD-SINGEL)

I really had no idea what this was when I put on the disc. I thought it would be a bit acoustically or that it would be deutsch punk but it's really neither of that. Without this I think a little bit on the early groups like Joy Division and Bauhaus, at least in a song Freiheit stirbt and it sounds really good in that song. It's a pretty stripped-down sound in the 80s style and somehow there are quite a lot of attitude in the music but it's like you understand nothing new under the sun, but it is more a declaration of love for music that may not be as modern today but it takes not from Dan Scary that it's interesting music! 24/3-2016

DAN SCARY-ALS ICH AUFHOERTE ZU SCHWEGEN KAPITEL 2(CD)

 

Även på denna fullängdare fortsätter Dan Scary att köra samma stil. Gothpunk eller vad man ska kalla det och detta på tyska och det är riktigt fräckt faktiskt. Jag skulle kunna tänka mig att ännu en gång ni som gillar tidiga new Order, Joy Division, red Lorry Yellow Lorry, Sisters kommer att tycka att detta är något för er! Det finns på samma gång en tyngd i musiken på något sätt även om ljudet ibland kan vara lite tunt och ”naivt” och allt detta är positivt och inte på något sätt något som drar ner betyget. Jag gillar det primitiva soundet och det passar bra in i Dan Scarys musik. Så varför inte kolla in Dan Scarys facebook om ni känner för att vara lite nostalgiska…24/3-2016


*******

DAN SCARY-ALS ICH AUFHOERTE ZU SCHWEGEN KAPITEL 2(CD)

Also on this album Scary Dan continues to have the same style. Goth Punk or what to call it and this in German, and it's really cool actually. I could imagine that you who once you liked early New Order, Joy Division, Red Lorry Yellow Lorry, Sisters will think that this is something for you! It is heaviness in the music in any way, even if the sound can sometimes be a bit thin and "naive" and all this is positive and is in no way something that pulls down the grade. I like the primitive sound and it fits well with Dan Scarys music. So why not check out Dan Scarys facebook if you feel like being a bit nostalgic ... 24/3-2016