DANNY TREJO-HUMAN EXTINCTION(CD-GREEN RECORDS GR026)

Det var längesedan jag hörde den här typen av sångare i en Hc-grupp och jag minns att jag gillade det mycket. Kan inte beskriva det riktigt men jag tänker lite SxE när jag hör Netti sjunga och det kanske det inte är men liknande musikaliskt. Det går väldigt fort i några av låtarna och det gillar jag och det kanske blir svårt att hitta nyanser i deras musik men jag tycker mig nog att jag kan göra det och det på ett riktigt bra sätt för jag tror och tänker att deras ilska ger nyans bara den. Visst har vi haft många grupper tidigare som har varit arge men Danny Trejo har hittat en lite egen stil men det är nog sångarens förtjänst.12/2-2015

*******

DANNY TREJO-HUMAN EXTINCTION(CD-GREEN RECORDS GR026)

It was a long time since I heard this kind of singers in an HC group and I remember I liked it a lot. Can not really describe it but I think a little SxE when I hear Netti sing and maybe it is not but similar musically. It goes very fast in some of the songs and I like that and it might be difficult to find nuances in their music but I find myself enough that I can do it and it is in a really good way I think and think that their anger gives shade just it. Sure, we have had many groups that have previously been angry but Danny Trejo found a little own style but it's probably the singer earnings.12/2-2015